Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Τα δικαιώματα των επιβατών των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Τα  δικαιώματα  των  επιβατών  των  ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών  

 

    Με βάση τα δικαιώματα των επιβατών ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, τα οποία θεσμοθετήθηκαν, εδώ και αρκετά χρόνια, όταν ταξιδεύουμε, με πλοίο:

 

Σε περίπτωση καθυστέρησης, δικαιούμαστε να διαμένουμε στο πλοίο, μέχρι τον απόπλου. Εάν παραταθεί η καθυστέρηση ή ακυρωθεί το δρομολόγιο, με υπαιτιότητα του πλοιοκτήτη, μπορούμε να ακυρώσουμε το εισιτήριο μας και δικαιούμαστε την επιστροφή των χρημάτων μας. Εναλλακτικά, δικαιούμαστε κάλυψη των εξόδων διαμονής και διατροφής μέχρι τον απόπλου. Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνεται και το δικαίωμα αποζημίωσης.

 

Σε περίπτωση βλάβης εν πλω, μπορούμε είτε να απαιτήσουμε επιστροφή του ναύλου ανάλογα με την απόσταση, που δε διανύθηκε, είτε να παραμείνουμε στο πλοίο μέχρι την επανάληψη του πλου, εφόσον αυτό είναι δυνατό. Στις περιπτώσεις αυτές θεμελιώνεται και δικαίωμα αποζημίωσης.

 

Εάν "κόψουμε" εισιτήριο και μείνουμε εκτός πλοίου, ......

λόγω υπεράριθμων κρατήσεων θέσεων, πρέπει να ειδοποιήσουμε το τοπικό λιμεναρχείο, προκειμένου η λιμενική αρχή, είτε να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο είτε και να ενημερώσει τον εισαγγελέα για να ασκήσει ποινική δίωξη.

Κατά την επιβίβαση, πρέπει να επιδεικνύουμε το εισιτήριό μας και δικαιούμαστε να καταλαμβάνουμε την αντίστοιχη θέση ή καμπίνα, που αναγράφεται, σε αυτό. Εάν δε μας δοθεί η συμφωνημένη θέση, μπορούμε να ακυρώσουμε το εισιτήριο και να ζητήσουμε αποζημίωση, εκτός και αν ο πλοιοκτήτης μας διαθέσει άλλη ανάλογη θέση ή καμπίνα. Σε περίπτωση, που τοποθετηθούμε, σε θέση κατώτερη, από εκείνη, που αναγράφεται στο εισιτήριο μας, δικαιούμαστε να εισπράξουμε τη διαφορά της τιμής.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, αν δεν έχουμε την εξυπηρέτηση, που οφείλει να μας παρέχει η πλοιοκτήτρια εταιρεία σύμφωνα με τους όρους μεταφοράς, μπορούμε να διαμαρτυρηθούμε, στον πλοίαρχο ή τον ύπαρχο του πλοίου και μετά το τέλος του ταξιδιού, μπορούμε να απευθυνθούμε, στις λιμενικές αρχές.

Δικαιούμαστε πλήρη αποζημίωση, στην περίπτωση ναυτικού ατυχήματος.

Εάν μεταφέρουμε το αυτοκίνητό μας, με το πλοίο, είμαστε υπεύθυνοι, για τη φόρτωση και εκφόρτωσή του, στο πλοίο. Εάν, κατά τη διάρκεια της επιβίβασης ή αποβίβασης, συμβεί κάποια σύγκρουση, με άλλο αυτοκίνητο, πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν καλύπτεται, από τις ασφαλιστικές εταιρίες. Εάν, όμως, το αυτοκίνητό μας υποστεί κάποια βλάβη, από κακό χειρισμό του πλοιάρχου, ενόσω βρίσκεται φορτωμένο, δικαιούμαστε αποζημίωση, από την πλοιοκτήτρια εταιρία.

Η ακτοπλοϊκή εταιρεία ευθύνεται, για τη φθορά και απώλεια των αποσκευών, εντός των πλοίων, εφόσον παραδίδονται, για φύλαξη και εκδίδεται σχετική απόδειξη. Αντίθετα, η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη, για κλοπή, βλάβη ή απώλεια των αποσκευών, όταν μεταφέρουμε τις αποσκευές μαζί μας, εκτός από την περίπτωση, που ευθύνεται ο πλοίαρχος ή το πλήρωμα.

Ο πλοιοκτήτης υποχρεούται να εκτελεί με ακρίβεια τα δρομολόγια, να τα ανακοινώνει, δημόσια, με κάθε πρόσφορο μέσο και να πληροφορεί, έγκαιρα, το κοινό, σχετικά με την εκτέλεσή τους. Ιδιαίτερα, στις περιπτώσεις ματαίωσης ή διαταραχής των δρομολογίων (π.χ. λόγω βλαβών, δυσμενών καιρικών συνθηκών κ.λπ.), οι πλοιοκτήτριες εταιρείες οφείλουν να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, στον τομέα της έγκαιρης ενημέρωσης των επιβατών, σε συνεννόηση με τους συνεργαζόμενους ναυτικούς πράκτορες και τις Λιμενικές Αρχές. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλονται οι ανώτατες προβλεπόμενες, από το νόμο κυρώσεις.

Πρέπει να βρισκόμαστε, τουλάχιστον, μία ώρα πριν την αναχώρηση, στο χώρο επιβίβασης του πλοίου. Αν δεν προλάβουμε τον απόπλου του πλοίου, δε δικαιούμαστε επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου, αφού φέρουμε την ευθύνη, για τη μη έγκαιρη προσέλευσή μας, στο χώρο επιβίβασης.

Πρέπει να διαβάζουμε, με προσοχή τους όρους, που αναφέρονται, στο απόκομμα του εισιτηρίου μας.

Μετά την αναχώρηση του πλοίου, δεν επιτρέπεται η είσοδός μας, στο χώρο των οχημάτων.

Για τις αποσκευές μας οφείλουμε ιδιαίτερο ναύλο, μόνο στην περίπτωση, που αυτές υπερβαίνουν τον όγκο ή το βάρος, που αναφέρεται στο εισιτήριό μας.

Εδώ και δύο χρόνια, το ΚΕ.Π.ΚΑ. παλεύει την αναμόρφωση αυτής της «Χάρτας Δικαιωμάτων των Επιβατών», γιατί έχει αποδειχθεί ότι παρουσιάζει μεγάλες ελλείψεις, ασάφειες και δεν προστατεύει, όσο θα έπρεπε, τους Καταναλωτές � Επιβάτες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες αποτελούν καθολική υπηρεσία, στην οποία κάθε ευνομούμενη Πολιτεία, που σέβεται τον εαυτό της, οφείλει να διασφαλίζει την πρόσβαση όλων, σε προσιτές τιμές. Τον Απρίλιο, μετά από μεγάλο αγώνα, βρήκαμε το σχέδιο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και καταθέσαμε τις απόψεις μας.
Τέσσερις μήνες μετά και παρ� όλες τις εξαγγελίες του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ότι θεσμοθέτησε τα δικαιώματα των επιβατών, «για πρώτη φορά», βρισκόμαστε, στη δυσάρεστη θέση να πούμε ότι το σχέδιο του Υ.Ε.Ν. δεν έχει, ακόμα κατατεθεί, στην Ελληνική Βουλή, για ψήφιση. Άλλο ένα χαμένο καλοκαίρι, με τους Καταναλωτές � Επιβάτες ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών να είναι θύματα των ακτοπλοϊκών εταιριών.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. εφιστά την προσοχή των Καταναλωτών. Για οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε με το γραφείο καταγγελιών του ΚΕ.Π.ΚΑ., στο τμήμα εξυπηρέτησης Καταναλωτών: τηλ. 2310 233.333, ώρες 09:00 � 14:30, για τα μέλη και 12:30 � 14:30, για τα μη μέλη.


Το ΚΕ.Π.ΚΑ. � Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών,

εύχεται καλό καλοκαίρι, χωρίς ταλαιπωρία, στα λιμάνια ή μεσοπέλαγα.