Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου- 12/3/2007

  Ο  πρόεδρος  του  Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί  τα  μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Κοζάνης  σε  τακτική  συνεδρίαση  την  Δευτέρα 12  Μαρτίου  2007  στις  7:00μ.μ.  στην  αίθουσα  του  Κοβεντάρειου.

* Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κοζάνης για τη Γενική Συνέλευση της ΤΕΔΚ Νομού Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Παφίλης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

* Τροποποίηση συστατικών πράξεων και συγκρότηση Διοικητικών Συμβουλίων Νομικών Προσώπων του Δήμου Κοζάνης

(ΔΑΚ, ΩΔΕΙΟ, ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΚΑΠΗ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ-ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ), σύμφωνα με τις διατάξεις του 3463/2006

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Παφίλης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

* Τροποποίηση συστατικών πράξεων και συγκρότηση Διοικητικών Συμβουλίων Δημοτικών Επιχειρήσεων του Δήμου Κοζάνης (ΔΕΥΑΚ, ΔΕΠΑΚΠ, ΔΕΜΚΟ, ΔΗΠΕΘΕ, ΚΕΚ, ΔΕΤΚ, ΙΝΒΑ, ΔΕΤΕΝΕΚ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Παφίλης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

* Ορισμός Προέδρου και μελών για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για τη διετία 2007-2008

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Παφίλης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Τροποποίηση συστατικών πράξεων και συγκρότηση διοικητικών συμβουλίων Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Παφίλης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

* Συγκρότηση συμβουλευτικών επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης για τη διετία 2007-2008

 Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Παφίλης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

* Έγκριση χορήγησης αδειών

Α)Ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων

Β)Τεχνικών παιγνίων

Γ) Εισόδου σε χώρους στάθμευσης (Γκαράζ)

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Παφίλης,  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

* Αποδοχή διαφόρων ποσών

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων

Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2007

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Παφίλης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

* Τρόπος εκτέλεσης διαφόρων έργων-εργασιών-προμηθειών

Έγκριση Α.Π.Ε.

Παράταση περαίωσης εργασιών διαφόρων έργων

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Αντ/ρχος Κοζάνης

 

* Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση έργων  αυτεπιστασίας του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης

 

* Έγκριση της αριθμ. 4/2007 Α.Δ.Σ.  της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού χρήσης 2007».

Εισηγητής: κ. Χάρης Γελαδάρης, Πρόεδρος Δ.Σ  Βιβλιοθήκης

 

* Έγκριση αποφάσεων Δ.Σ. ΚΑΠΗ Κοζάνης

1/2007 «Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2007

2/2007 «Απολογισμός έτους 2006»

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαγεωργίου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 

* Ορισμός ελεγκτών για τακτικό διαχειριστικό έλεγχο χρήσης 2006 του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Χάρης Γελαδάρης, Αντ/δρος ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης

 

* Ορισμός ελεγκτών για τακτικό διαχειριστικό έλεγχο χρήσης 2006 του Κ.Ε.Κ. Δήμου Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης

 

* Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης – Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης – ΔΕΠΑΚΠ με αντικείμενο την «Υλοποίηση Αθλητικών εκδηλώσεων Δήμου Κοζάνης και εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής

Εισηγήτρια: Κα Αναστασία Σιόμου, Αντ/ρχος Κοζάνης.

 

* Ορισμός δύο εκπροσώπων για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου Κοινοτήτων Καθαριότητας (Πρώην Κοινότητες Χαραυγής και Εξοχής)

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος,  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

* ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ

Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού  κληροδοτημάτων του Δήμου Κοζάνης 1)«Λάζαρου Ι. Γκέκα» και 2) «Ι.& Γ. Μικρού»

 

* Αιτήσεις – έγγραφα - ανακοινώσεις

 

 

 

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά.

Το γραφείο της Γραμματείας θα είναι ανοικτό για ενημέρωση και την 07/03/2007 από 17:00 έως 19:30.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΦΙΛΗΣ