Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Τεχνικές Υπηρεσίες Ανακοίνωση για δημόσια κλήρωση ανάδειξης μελών επιτροπών διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών


Ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2014, και ώρα 8.30πμ, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση, σύμφωνα με άρθρο 26 του Ν.4024/2011, για την ανάδειξη των μελών που θα συγκροτήσουν τις παρακάτω τρείς Επιτροπές:

 

Α) Δύο Επιτροπές Διενέργειας Δημόσιων Διαγωνισμών Έργων προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης ΜΕΕΠ, ήτοι μέχρι 1.500.000 € (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) και

 

Β) Μίας Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιων Διαγωνισμών Έργων προϋπολογισμού μεγαλύτερου του 1.500.000 € (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) και όσον αφορά στα τέσσερα μέλη της επιτροπής (τεχνικοί υπάλληλοι) σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.3α του Ν3669/2008

 
Οι Επιτροπές αυτές θα συγκροτηθούν μετά τη λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή θα έχουν ισχύ για το έτος 2015.