Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

ΤΕΛΗ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ  ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Επισημάνσεις  του  Αντιδημάρχου  Θεόδωρου  Βασδάρη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.24610 50324

Ηλεκτρονική Δ/νση:www.kozanh.gr                                        

7/6/06

Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού!

Επισημάνσεις του  Αντιδημάρχου Θεόδωρου Βασδάρη

Με αφορμή την επιβολή των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Θεόδωρος Βαρδάρης παραθέτει τις παρακάτω απαντήσεις για την καλύτερη ενημέρωση των Δημοτών:

* Τι είναι το τέλος  καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

Το τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (Τ.Κ.Η), είναι μία δαπάνη που καταβάλλει στο Δήμο ο κάθε χρήστης οικίας ή καταστήματος  για την αντιμετώπιση των δαπανών που αφορούν την αποκομιδή απορριμμάτων , την ανακύκλωση υλικών, τον καθαρισμό δρόμων και κοινόχρηστων χώρων καθώς και τον κοινόχρηστο φωτισμό.

* Πώς υπολογίζεται το τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

 

Ο αριθμός τετραγωνικών μέτρων κάθε οικίας ή καταστήματος πολλαπλασιάζεται με έναν συντελεστή , ο οποίος λαμβάνει υπόψη, το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού που απασχολείται για την αντίστοιχη εργασία, το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού (απορριμματοφόρα , σάρωθρα κ.λ.π)  καθώς και το κόστος προμήθειας νέου εξοπλισμού.

* Τι ποσό καλείται να πληρώσει  το 2007 ο δημότης Κοζάνης ως τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

Για μία κατοικία 90 τετραγωνικών μέτρων ο πολίτης που κατοικεί στο Δήμο  Κοζάνης καλείται να καταβάλει ετησίως  το ποσό των 132,3€  (90m2Χ 1,47€/m2) για δε τις κατοικίες των Δημοτικών Διαμερισμάτων το ποσό των 90€ ( 90m2 Χ1,00€/m2).

* Τι καταβάλλουν οι κάτοικοι  άλλων Δήμων ως ΤκΗ για αντίστοιχη κατοικία (90m2)

(Στοιχεία 2006)

Πόλη

Ποσό σε €

Υπολογισμός

Κοζάνη

126,00

(90m2 Χ 1,40€/m2)

Καβάλα

125,10

(90m2 Χ 1,39€/m2)

Βόλος

139,50

(90m2 Χ 1,55€/m2)

Λάρισα

136,80

(90m2 Χ 1,52€/m2)

Πτολεμαίδα

132,20

(90m2 Χ 1,48€/m2)

Βέροια

117,00

(90m2 Χ 1,30€/m2)

Γρεβενά

144,00

(90m2 Χ 1,60€/m2)

Καστοριά

  99,90

(90m2 Χ 1,11€/m2)

* Τι αναμένει ο πολίτης από το Δήμο ως αντιστάθμισμα για το ποσό που καταβάλλει

 Ο πολίτης αναμένει:

-      έναν αποτελεσματικό τρόπο αποκομιδής και υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων

-      ικανοποιητικό καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων

-      ευθυγράμμιση με οδηγίες σε ότι αφορά θέματα ανακύκλωσης υλικών

-      φωτισμό όλων των κοινόχρηστων χώρων

* Τι προσφέρει σήμερα ο Δήμος Κοζάνης

Ο Δήμος  Κοζάνης σήμερα:

  • Διαθέτει ένα σύστημα πλήρους μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων σε όλη την έκταση του Δήμου.
  • Πραγματοποιεί την  ταφή των απορριμμάτων με το πλέον σύγχρονο-περιβαλλοντολογικά   αποδεκτό τρόπο (γίνεται στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων που λειτουργεί η ΔΙΑΔΥΜΑ).
  • Έχει ένα οργανωμένο  σύστημα περισυλλογής –ανακύκλωσης χαρτιού (περισυλλέγονται καθημερινά 4,5 τόνοι χαρτιού -1 ος σε όλη την ελληνική επικράτεια)
  • Έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών, μπαταριών, ελαστικών και ανακύκλωσης παλαιών αυτοκινήτων.
  • Υλοποιεί καθημερινά ένα πρόγραμμα καθαρισμού στο ευρύτερο κέντρο της πόλης της Κοζάνης αλλά και σε επιλεγμένες θέσεις στα  Δ. Διαμερίσματα. Επιπρόσθετα για το έτος 2007 επεκτείνεται το παραπάνω πρόγραμμα οδοκαθαρισμού αρχικά σε όλη την πόλη της Κοζάνης και σταδιακά στη συνέχεια και στα Δ. Διαμερίσματα. Συγκεκριμένα η πόλη της Κοζάνης χωρίζεται σε 4 τομείς. Σε κάθε τομέα και για διάστημα μίας εβδομάδας θα πραγματοποιείται καθαριότητα των δρόμων από συνεργεία του Δήμου σύμφωνα με  συγκεκριμένο πρόγραμμα εργασιών που συντάσσει η Υπηρεσία Καθαριότητας.
  • Έχει ηλεκτροδοτήσει  το σύνολο των κοινόχρηστων χώρων του  διευρυμένου  Δήμου  (πόλη + Δ. Διαμερίσματα).
  • Προχωρεί σε αναβάθμιση των  υπηρεσιών καθαριότητας σε συνεργασία με ιδιώτες (μίσθωση εξοπλισμού νέας τεχνολογίας-απορριμματοκιβώτια, βιολογικές τουαλέτες κ.λ.π)

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΔΑΡΗΣ

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ