Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Τελικά αποτελέσματα ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων για το σχολικό έτος 2023-2024

Αναρτήθηκαν σήμερα Πέμπτη 24 Αυγούστου 2023 στο Δημαρχείο Κοζάνης, οι τελικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων που αφορούν την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Κοζάνης στο πλαίσιο του διδακτικού έτους 2023-2024.

 

Τελικός πίνακας επιτυχόντων (πλήρους απασχόλησης)

Τελικός πίνακας επιτυχόντων (4-ωρης απασχόλησης)

Τελικός πίνακας επιτυχόντων (3-ωρης απασχόλησης)

Τελικός πίνακας κατάταξης

Τελικός πίνακας απορριπτέων