Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Το Αθλητικό Σωματείο Ο.ΔΙ. ΚΟζάνης, σε συνεργασία με την Δ.Ε.Π.Α.Κοζάνης, διοργανώνει τον 5ο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2010 της Αθλητικής ΜΟΤοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, στις 4-5 Σεπτεμβρίου 2010, στην πίστα Motocross του Δήμου Κοζάνης.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ MOTOCROSS Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.

ΚΟΖΑΝΗ 4-5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010


Το Αθλητικό Σωματείο Ο.ΔΙ. ΚΟζάνης σε συνεργασία με την Δ.Ε.Π.Α.Κοζάνης, διοργανώνει τον 5ο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2010 της Αθλητικής ΜΟΤοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδος.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 4-5 Σεπτεμβρίου 2010, στην πίστα Motocross του Δήμου Κοζάνης, στα Πετρανά. Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης προκήρυξης, και:

-τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του
-τον γενικό κανονισμό αγώνων Motocross
-τον τεχνικό κανονισμό αγώνων Motocross
-τον παρόντα ειδικό κανονισμό
-τα πληροφοριακά δελτία που τυχόν θα εκδοθούν.

Για πληροφορίες σχετικά με τον αγώνα καλέστε:
Τηλ: 6973039609
E-mail: lemon139@yahoo.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (*Επισυνάπτεται το πλήρες πρόγραμμα, υπάρχει επίσης στο www.amotoe.gr)

Έναρξη εγγραφών: Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2010.
Λήξη εγγραφών: Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου
Δημοσίευση πίνακα συμμετοχών: Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου ώρα 22:00
Έλεγχος εξακρίβωσης: Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου από 10:30 έως 16:00
Tεχνικός έλεγχος: Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου από 10:30 έως 16:00
Ενημέρωση αγωνιζομένων: Σάββατο 4/9 ώρα 13:00 στον χώρο της πίστας
Εναρξη ελεύθερων δοκιμών: Σάββατο 4/9 – ώρα 13:30 & Κυριακή 5/9 - ώρα 09:00
Εναρξη κατατακτήριων δοκιμών: Σάββατο 4/9 ώρα 14:50
Εναρξη αγώνων Κυριακής 5/9: 11:00
Δημοσίευση αποτελεσμάτων: Κυριακή 5/9 ώρα 15:30
Απονομή επάθλων: Κυριακή 5/9 ώρα 15:30

Οι αθλητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν, με το Αθλητικό Σωματείο στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι (πληροφορίες: www.amotoe.gr) για την συμμετοχής τους. Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας της ΑΜΟΤΟΕ (www.e-amotoe.gr)

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Πρόεδρος: Στραβού Γιώργος
Μέλη: Παραστατίδης Μάνος, Τσιμόπουλος Αλέκος
Πρόεδρος Αγωνοδικών: Καλογιαννίδης Σπύρος
Αγωνοδίκες: Σαββίδης Αλέξανδρος, Καλογιαννίδης Σταύρος
Παρατηρητής: Στέλιος Χριστοδούλου
Αλυτάρχης: Νίκου Νικόλαος
Γραμματέας Αγώνα: Δεληγιώργη Χριστίνα, Πλιάτσου Φωτεινή
Τεχνικός Έφορος: Ζιάμπας Γιώργος
Έκδοση Αποτελεσμάτων: IRON TEAM
Ιατρός Αγώνα: Γιατρός ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

ΑΡΘΡΟ 2
ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Ο αγώνας θα γίνει στην Πίστα Motocross του Δήμου Κοζάνης στα Πετρανά και η οποία έχει: έδαφος χωρίς πέτρες σχετικά μαλακό, μήκος 1680 μ, ελάχιστο πλάτος 8μ. και αρκετές ανωφέρειες και κατωφέρειες .

ΑΡΘΡΟ 3
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ


Οι κατηγορίες του αγώνα είναι οι εξής:
-ΜΧ1/250 μοτοσυκλέτες 175-250κ.ε. 2Τ και 290-450κ.ε. 4Τ, αθλητές 15 ετών και άνω – λευκά φόντα, μαύροι αριθμοί
-ΜΧ2/125 μοτοσυκλέτες έως 144κ.ε. 2Τ, 175-250κ.ε 4Τ, αθλητές 16 ετών και άνω – μαύρα φόντα, λευκοί αριθμοί.
-ΟΡΕΝ μοτοσυκλέτες έως 500κ.ε. 2Τ και έως 650κ.ε. 4Τ, αθλητές35 ετών και άνω – κίτρινα φόντα, μαύροι αριθμοί.
-Αναβάτες μικρότερης ηλικίας, από 16-35 ετών, μπορούν να συμμετάσχουν μόνο σε 1-3 αγώνες μέσα στην ίδια αγωνιστική χρονιά.
-Mini μοτοσυκλέτες έως 65κ.ε., αθλητές 8 ετών έως 12 ετών - μαύρα φόντα, λευκοί αριθμοί.
-Junior μοτοσυκλέτες έως 85κ.ε. 2Τ και, έως 150κ.ε 4Τ (τροχοί 16’’-19’’), αθλητές 12 ετών έως 15 έτων - λευκά φόντα, μαύροι αριθμοί.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ

- Δικαίωμα συμμετοχής στον Αγώνα έχουν οι κάτοχοι ισχύοντος αθλητικού δελτίου της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε το οποίο εκδίδεται από Αθλ. Σωματείο της ΑΜΟΤΟΕ (πληροφ. www.amotoe.gr)
- Το δικαίωμα συμμετοχής, για τις κατηγορίες ΜΧ1, ΜΧ2, ΟΡΕΝ ορίζεται στα 60 €, για τις κατηγορίες Mini & Junior στα 25€ Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές (από Πέμπτη 18/3 και μετά) επιβαρύνονται με 20 ευρώ επιπλέον. Στο παράβολο συμμετοχής συμπεριλαμβάνεται η ασφάλιση του αναβάτη. Το παράβολο επιστρέφεται μόνο αν ο αγώνας αναβληθεί ή ματαιωθεί. Επιστροφές συμμετοχών θα γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης από τους αγωνιζομένους (Πέμπτη 2/9 έως 14.00 με e-mail ή fax). Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης πριν την εκκίνηση, διαπιστωθεί από την οργάνωση ότι η μοτοσυκλέτα ή ο αθλητής δεν ανταποκρίνεται στην δηλωθείσα κατηγορία, μετά από απόφαση των αγωνοδικών, η συμμετοχή θα μεταφέρεται υποχρεωτικά στην κατηγορία που πραγματικά ανταποκρίνεται.

ΑΡΘΡΟ 5
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
- Οι αναβάτες (ή οι συνοδοί τους), που θα συμμετάσχουν στον αγώνα πρέπει να παρουσιαστούν με τις μοτοσυκλέτες τους στον έλεγχο εξακρίβωσης το Σάββατο 4/9 ώρα 10.30 έως 16:00.

ΑΡΘΡΟ 6
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
Η ενημέρωση των αγωνιζομένων, θα γίνει το Σάββατο 4/9 στον χώρο της πίστας, στις 13:00 ακριβώς.
Η παρουσία των αγωνιζομένων αθλητών, κρίνεται απαραίτητη.

ΑΡΘΡΟ 7
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΕΠΑΘΛΑ

- Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνεται στον χώρο της πίστας (στην Γραμματεία του αγώνα) 10’ μετά το σήμα τερματισμού των δοκιμών ή των αγώνων.
Οι απονομές στους διακριθέντες θα γίνουν, όλες μαζί στο τέλος των αγώνων της Κυριακής.
Τα έπαθλα που θα δοθούν είναι:
Στον 1ο-2ο-3ο κάθε κατηγορίας κύπελλο.

ΑΡΘΡΟ 8
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

-Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα. Το κόστος της ένστασης είναι ίσο με το δικαίωμα συμμετοχής, ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παράβολου συμμετοχής. Οι ενστάσεις υποβάλλονται:
-για αντικανονική συμμετοχή αθλητή το αργότερο 20 λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης.
-κατά των αποτελεσμάτων εντός 20 λεπτών μετά την δημοσίευση αυτών.
-για τεχνικούς λόγους εντός 20 λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

• Από Λάρισα, 10 χλμ περίπου μετά από την γέφυρα στην λίμνη Πολυφύτου (πηγές Αλιάκμονα), στις σχολές του ΟΑΕΔ, στρίβετε δεξιά (υπάρχει σήμανση), ακολουθείτε τις δημοτικές πινακίδες προς «Πίστα Motocross».

• Οι συντεταγμένες της διασταύρωσης στις σχολές ΟΑΕΔ είναι: 40° 17’ 02,00’’ - 21° 52’ 25,00’’ (για όσους χρησιμοποιούν GPS)

• Από Β. Ελλάδα, στην έξοδο της Εγνατίας οδού προς Λάρισα, ακολουθούμε τον δρόμο προς Λάρισα, περνάμε την Κοζάνη και στις σχολές του ΟΑΕΔ (8χλμ περίπου από την έξοδο) στρίβετε αριστερά (υπάρχει σήμανση), ακολουθείτε τις δημοτικές πινακίδες προς «Πίστα Motocross».