Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Υδροδότηση του δήμου Κοζάνης

«Η  Κοζάνη  δεν  θα  αντιμετωπίσει  τον  εφιάλτη  της  λειψυδρίας»

Με  τα  έργα  της  ΔΕΥΑΚ  εξασφαλίζεται  η  υδροδότηση  του  Δήμου  για  τα  επόμενα  40  χρόνια

 

  Ο Δήμος Κοζάνης δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει τον εφιάλτη της λειψυδρίας για τα επόμενα σαράντα χρόνια! Αυτό τόνισαν ο δήμαρχος Κοζάνης και τα στελέχη της  Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης  Κοζάνης (ΔΕΥΑΚ) την περασμένη εβδομάδα σε συνέ­ντευξη Τύπου που παραχώρησαν, κατά τη διάρκεια της  οποίας είχαν  την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα μεγάλα  έργα που υλοποιεί η Δημοτική Επιχείρηση στον τομέα  της ύδρευσης.

Λόγω των έργων αυτών:

* Ο δήμος Κοζάνης δεν θα διψάσει καθώς εγγυώνται την ομαλή υδροδότηση της πόλης και των δημοτικών διαμερισμάτων, χωρίς διακοπές νερού.

* Επιλύεται το πρόβλημα της ύδρευσης για τα επόμενα 40 χρόνια, καθώς από τον προσεχή Σεπτέμβριο με Οκτώβριο στις βρύσες των δημοτών θα φτάνει το νερό  των γεωτρήσεων της περιοχής Βαθυλάκκου, πού είναι  άριστης ποιότητας και με διασφαλισμένη την επάρκεια του αλλά και την ανανέωση των αποθεμάτων.

 

   Πριν τη συνέντευξη Τύπου έγινε ξενάγηση των δημοσιογράφων στο συγκεκριμένο έργο αλλά και στις τεράστιες δεξαμενές που κατασκευάζονται πέριξ της πόλης.

Σύμφωνα δε με το γενικό διευθυντή της ΔΕΥΑΚ Γιώργο Παυλίδη, το έργο αυτό αλλάζει και εποχή για το Δήμο, καθώς τελειώνει η εξάρτηση του για την ύδρευση από τη λεκάνη της  Σαριγκιόλ  η οποία γειτνιάζει με τα  ορυχεία της ΔΕΗ και λόγω των εξορυκτικών δραστηρι­οτήτων τα αποθέματα της διαρκώς μειώνονται.  

Από τη στιγμή μάλιστα που θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως σε πέντε με επτά χρόνια η λεκάνη της Σαριγκιόλ θα "στεγνώσει", η ολοκλήρωση του νέου έργου απομακρύ­νει οριστικά τον εφιάλτη της λειψυδρίας και επιτρέπει στο Δήμο να βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον του.

 

    Η εναλλακτική λύση που προέκρινε και προετοίμασε ο δήμος Κοζάνης μέσω της ΔΕΥΑΚ είναι η υδροδότηση από το Βαθύλακκο και το έργο που πήρε την ονομασία "Εξωτερικό Υδρευτικό Σύστημα Πόλης Κοζάνης και Δημοτικών Διαμερισμάτων με την αξιοποίηση του Καρστικού Υδροφορέα του Νοτιοδυτικού Βερμίου Περιοχής Πετρανών", μπήκε στη φάση της υλοποίησης με εξα­σφαλισμένη τη χρηματοδότηση του μέσω του 2ου Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έργο ύδρευσης από την περιοχή του Βαθυλάκκου έχει προϋπολογισμό 14.233.076,61 ευρώ. Είναι μέρος του συνολικού έργου "Εσωτερικά και Εξωτερικά Δίκτυα Ύδρευσης Δήμου Κοζάνης, Τηλεέλεγχος και Έλεγχος Διαρροών", προϋπολογισμού 22.172.000 ευρώ. Χρημα­τοδοτείται κατά 75% από την Ε.Ε., κατά 8,75% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και κατά 16,25% α­πό ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΚ.

Για να φτάσει το νερό από το Βαθύλακκο μέχρι την Κοζάνη κατασκευάζεται αγωγός 25 χιλιομέτρων με με­ταφορική  ικανότητα 2.000 κ.μ. νερού ανά ώρα, ο οποί­ος θα είναι διασυνδεμένος με το σύστημα κεντρικού ε­λέγχου για τηλεέλεγχο και καλύτερη επιτήρηση όλου του δικτύου.  

Χρησιμοποιούνται δε όλα τα σύγχρονα συστήματα κα­θώς και υλικά άριστης ποιότητας προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά του.

 

    Εκτός από τον αγωγό μεταφοράς και τις γεωτρήσεις στην περιοχή Βαθυλάκκου, κατασκευάστηκαν και τα δύο αντλιοστάσια που θα στέλνουν το νερό στην Κοζά­νη, ενώ ολοκληρώνονται και οι 2 νέες δεξαμενές που θα αποθηκεύουν το νερό. Η μία βρίσκεται στη θέση "Κρε­βατάκια", χωρητικότητας 9.000 κυβικών μέτρων , και η άλλη στη θέση "Αγ. Παρασκευή", χωρητικότητας 1.000 κυβικών μέτρων .

 

   Σχολιάζοντας το έργο αυτό ο δήμαρχος Πάρις Κουκουλόπουλος τόνισε πως "πρόκειται για ένα έργο ζωής, ένα έργο που θα πίνουμε νερό στο όνομα του. Μ’ αυτό εξασφαλίζουμε τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά το ση­μαντικό αγαθό του νερού για όλο το Δήμο για τα επόμε­να 40 χρόνια τουλάχιστον".

 

   Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Χάρης Γελαδάρης από την πλευρά του επισήμανε πως "στόχος της επιχείρησης εί­ναι να προχωρήσει στην εμπέδωση μιας κουλτούρας ορ­θολογικής διαχείρισης του νερού, καθώς παγκόσμια το πρόβλημα της λειψυδρίας εμφανίζεται απειλητικό. Έτσι από εδώ και στο εξής, ξεκινάμε μια καμπάνια ενημέρω­σης από τα σχολεία, όπως έγινε και με την ανακύκλωση, που θα βοηθήσει έτσι ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν συνείδηση για το πόσο σημαντικό είναι να σεβόμαστε το αγαθό του νερού και να φροντίζουμε για την εξοικο­νόμησή του".