Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Τίτλος Hμερομηνία δημοσίευσης
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για "Συντήρηση και επισκευή εργαλείων και μηχανημάτων συνεργείων Δήμου Κοζάνης" 30/8/2019
Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάδειξη αναδόχου για τη μεταφορά νηπίων με ιδιωτικά αυτοκίνητα Δ.Χ με οδηγό Ο.Ε 2019-2020 30/8/2019
Περιληπτική Διακήρυξη (Προκήρυξη) του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Σίτιση Μαθητών Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Δήμου Κοζάνης 30/8/2019
Ανακοίνωση για τις εγγραφές σε δομές της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας Δήμου Κοζάνης μέσω προγραμμάτων 29/8/2019
Αναλυτική Διακήρυξη & Περιληπτική Διακήρυξη (Προκήρυξη) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Επιβατικού Οχήματος Δημοτικής Αστυνομίας 29/8/2019
Αναλυτική Διακήρυξη & Περιληπτική Διακήρυξη (Προκήρυξη) του συνοπτικού διαγωνισμού για "Εργασίες Αποχιονισμού και αντιμετώπισης θεομηνιών Δ.Ε. Κοζάνης" 29/8/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού ΚΑΠΗ 28/8/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων 28/8/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια αστικού εξοπλισμού ΔΕ Αιανής - Ελίμειας 28/8/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Ελίμειας 28/8/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για καθαρισμό οικοπέδων και χώρων απόθεσης αδρανών υλικών ΔΕ Δημ. Υψηλάντη 28/8/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για καθαρισμό οικοπέδων και χώρων απόθεσης αδρανών υλικών ΔΕ Ελλησπόντου 28/8/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για καθαρισμό οικοπέδων και χώρων απόθεσης αδρανών υλικών ΔΕ Αιανής και Ελίμειας 28/8/2019
Πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των αιθουσών του Νηπιαγωγείου Αλωνακίων 28/8/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση αποκατάσταση βλαβών ανελκυστήρων 27/8/2019
Αποτελέσματα επιλογής νηπίων και βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Κοζάνης 23/8/2019
Πρόσκληση για ορκωμοσία της νέας Δημοτικής Αρχής 21/8/2019
Προκήρυξη πρόσληψης ενός ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 21/8/2019
Περιληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας για την "Οικαστική Αναβάθμιση της Δ.Ε. Ελίμειας" 21/8/2019
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υλικών αρδευτικών δικτύων χώρων πρασίνου 20/8/2019