Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Τίτλος Hμερομηνία δημοσίευσης
2η Πρόσκληση 2019 (28.01.2019) 24/1/2019
Μείωση κατά 50% δημοτικών τελών για πολύτεκνους ΑμεΑ και απόρους 22/1/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 16/1/2019
Περιληπτική και Αναλυτική Διακήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ RFID - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» 15/1/2019
1η Πρόσκληση 2019 (15.01.2019) 11/1/2019
Ανακοίνωση για τους κατόχους επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών-πλανόδιου-στάσιμου) 11/1/2019
Αναλυτική Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΕ ΑΙΑΝΗΣ 8/1/2019
Αναλυτική Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΕ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 8/1/2019
Αναλυτική Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΕ ΕΛΙΜΕΙΑΣ 8/1/2019
Αναλυτική Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΕ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 8/1/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ–ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ 2018-2019 ΔΕ ΚΟΖΑΝΗ 7/1/2019
Περιληπτική Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ» 7/1/2019
Περιληπτική και Αναλυτική Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» 7/1/2019
Περιληπτική και Αναλυτική Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» 7/1/2019
Περιληπτική Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» 2/1/2019
Περιληπτική και Αναλυτική Διακήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια λαμπτήρων φωτιστικών 2018-19» 28/12/2018
Περιληπτική και Αναλυτική Διακήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ)» 28/12/2018
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την "ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ" 24/12/2018
Περιληπτική Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» 21/12/2018
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ" 21/12/2018