Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Τίτλος Hμερομηνία δημοσίευσης
Ανοιχτή Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Εργασία για την Φυτοπροστασία δένδρων 25/7/2017
Ανοιχτή Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τη ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 25/7/2017
Ανοικτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ » 21/7/2017
Ανοικτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ » 21/7/2017
Ανοικτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια «ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ » 21/7/2017
16η Πρόσκληση 2017 (24.07.2017) 20/7/2017
Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 20/7/2017
Ανοιχτή Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 20/7/2017
Συνεδριάζει την Δευτέρα 24 Ιουλίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης 20/7/2017
15η Πρόσκληση 2017 13/7/2017
Περιληπτική και Αναλυτική Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου επί της οδού Βαλταδώρων 2 13/7/2017
Περιληπτική και Αναλυτική Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου επί της οδού Πλ. 28ης Οκτωβρίου & Τσιμηνάκη 13/7/2017
Ανοιχτή Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΣ ΕΤΟΣ 2017» 12/7/2017
Περιληπτική Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» 12/7/2017
Περιληπτική Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» 12/7/2017
Περιληπτική Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 2017» 12/7/2017
Καταβολή προνοιακών επιδομάτων Μαΐου- Ιουνίου 2017 11/7/2017
Περιληπτική και Αναλυτική Διακήρυξη Δημοπασίας Εκμίσθωσης αγροτεμαχίων συνολικής έκτασης 21,110 στρεμμάτων Τ.Κ. Οινόης 11/7/2017
Περιληπτική και Αναλυτική Διακήρυξη Δημοπασίας Εκμίσθωσης αγροτεμαχίων συνολικής έκτασης 62,950 στρεμμάτων Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής - (Ορθή Επανάληψη) 11/7/2017
Περιληπτική και Αναλυτική Διακήρυξη Δημοπασίας Εκμίσθωσης αγροτεμαχίων συνολικής έκτασης 71,262 στρεμμάτων Τ.Κ. Αμυγδαλιάς 11/7/2017