Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Τίτλος Hμερομηνία δημοσίευσης
Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ - Ορθή επανάληψη 20/2/2017
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση Α Κ.Α.Π.Η. Δημοτικής Κοινότητας Κοζάνης επί της οδού Φον Κοζάνη, Β Κ.Α.Π.Η. Δημοτικής Κοινότητας Κοζάνης επί της οδού Σμύρνης, Γ Κ.Α.Π.Η. Δημοτικής Κοινότητας Κοζάνης επί της οδού Λέσβου, Κ.Α.Π.Η Δημοτικής Κοινότητας Αιανής 20/2/2017
4η Πρόσκληση 2017 (21.02.2017) 17/2/2017
Περιληπτική Διακήρυξη για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ “Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ” ΚΟΖΑΝΗΣ» 15/2/2017
Περιληπτική Διακήρυξη για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Τ.Κ. ΔΡΕΠΑΝΟΥ» 15/2/2017
Περιληπτική Διακήρυξη για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» 15/2/2017
Περιληπτική Διακήρυξη για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΚ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ» 15/2/2017
Περιληπτική Διακήρυξη Επαναδημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου : «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» 15/2/2017
Περιληπτική Διακήρυξη επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΑΝΑΨΥΧΗΣ» 15/2/2017
Να στηρίξουν την δημιουργία Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης ζητά ο Δήμαρχος Κοζάνης από τους Έλληνες Ευρωβουλευτές- Ουσιαστική προοπτική για την περιοχή μας 14/2/2017
Ενημέρωση για την προώθηση της Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) των ανακυκλώσιμων υλικών και των βιοαποβλήτων. 13/2/2017
Επίσκεψη και επαφές στις Βρυξέλλες για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 13/2/2017
Ξεκίνησε η λειτουργία του ειδικά διαμορφωμένου χώρου για την βρεφική και νηπιακή φροντίδα 13/2/2017
Συνεδριάζει στις 13 Φεβρουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης 13/2/2017
Αίθουσα βρεφικής και νηπιακής φροντίδας στην κεντρική πλατεία Κοζάνης 8/2/2017
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ανοικτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». 8/2/2017
Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος Δήμου Κοζάνης: Κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα στην ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων 6/2/2017
Περιληπτική & Αναλυτική Διακήρυξη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ» 6/2/2017
«Καινοτομώ-Δρώ ενάντια στο σύνηθες», Κοζάνη 8 & 9 Φεβρουαρίου 2017 3/2/2017
3η Πρόσκληση 2017 (07.02.2017) 3/2/2017