Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Τίτλος Hμερομηνία δημοσίευσης
Βιβλιοθήκη: Διαδραστικό πρόγραμμα εκμάθησης κώδικα για νέα κορίτσια 10-16 ετών - CodeGirls 6/3/2015
Βιβλιοθήκη: “Εβδομάδα Δημιουργικής Γραφής” 9 – 13 Μαρτίου 2015 6/3/2015
Τεχνική Υπηρεσία- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών τοποθέτησης υπόγειων καλωδίων 6/3/2015
Την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων 6/3/2015
Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών ενόψει της περιόδου της άνοιξης και του καλοκαιριού 5/3/2015
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας: Τα Δημοτικά Σχολεία και τα Νηπιαγωγεία Κρόκου υιοθετούν μια εβδομάδα του συσσιτίου 5/3/2015
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Δευτέρα 9 Μαρτίου, ώρα 19.00 5/3/2015
Βιβλιοθήκη: Σεμινάριο Συντήρησης Βιβλίων 4/3/2015
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας: Ευχαριστήριο των Κ.Α.Π.Η. Κοζάνης 4/3/2015
Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος Δίκτυο Εθελοντών Καθαριότητας και Πρασίνου 3/3/2015
4η Πρόσκληση 2015 (03.03.2015) 2/3/2015
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2012-2013 2/3/2015
Αναλυτική διακήρυξη για την Προμήθεια ανταλλακτικών για το 2015 27/2/2015
Αναλυτική διακήρυξη για την προμήθεια τροφίμων 27/2/2015
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 27/2/2015
Ανοικτή εκδήλωση ενδιαφέροντος ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ 27/2/2015
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών τοποθέτησης υπόγειων καλωδίων 27/2/2015
Περιληπτική διακήρυξη για την Προμήθεια ανταλλακτικών 27/2/2015
Περιληπτική διακήρυξη για την Προμήθεια τροφίφων 27/2/2015
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 27/2/2015