Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0001-2016 έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2016.pdf 508k
1-0002-2016 Έγκριση Α.Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ Καθορισμός ειδικού τέλους.pdf 378k
1-0003-2016 Έγκριση Α.Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ Πρόσληψη με πρόγραμμα ΟΑΕΔ για ΑΜΕΑ.pdf 280k
1-0005-2016 Τροποποίηση ρυμοτομικού στα ΟΤ 322Α και 322 στην πόλη της Κοζάνης.pdf 295k
1-0006-2016 Τροποποίηση ρυμοτομικού στο ΟΤ 203 στην πόλη της Κοζάνης για δημιουργία Νηπιαγωγείου.pdf 311k
1-0007-2016 Τροποποίηση 413.2014 Α.Δ.Σ. ορισμός μελών ΔΗΠΕΘΕ λόγω παραίτησης του Σαπαλίδη.pdf 281k
1-0008-2016 ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2016.pdf 757k
1-0009-2016 έγκριση 1.2016 ΑΔΣ Κοινωφελούς Επιχ. Κοιν. Πρόνοιας Μέριμνας για Προϋπολογισμό.pdf 279k
1-0010-2016 έγκριση 2.2016 ΑΔΣ Κοινωφελούς Επιχ. Κοινωνικής Πρόνοιας Μέριμνας για Εισηγητική Έκθεση.pdf 294k
1-0011-2016 έγκριση 5.2016 ΑΔΣ Κοινωφελούς Επιχ. Κοινωνικής Πρόνοιας Μέριμνας για εγγυητική επιστολή ΕΕΤΑΑ.pdf 308k
1-0012-2016 έγκριση 1.2016 ΑΔΣ ΟΑΠΝ Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού για Προϋπολογισμό 2016(1).pdf 280k
1-0012-2016 έγκριση 1.2016 ΑΔΣ ΟΑΠΝ Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού για Προϋπολογισμό 2016.pdf 280k
1-0013-2016 έγκριση 2.2016 ΑΔΣ ΟΑΠΝ Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού για Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης.pdf 279k
1-0014-2016 έγκριση 1.2016 ΑΔΣ ΔΗΠΕΘΕ Προϋπολογισμός και Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης.pdf 277k
1-0015-2016 έγκριση 115.2015 ΑΔΣ Κοβενταρείου Βιβλιοθήκης Προϋπολογισμός και στοχοθεσία.pdf 278k
1-0016-2016 αίτηση Σάννα Γεώργιου για διαγραφή προσαυξήσεων.pdf 278k
1-0017-2016 Εκμίσθωση έκτασης στην Τ.Κ. Σιδερών για σταυλικές εγκαταστάσεις Τσουτζίδης.pdf 300k
1-0018-2016 Εκμίσθωση έκτασης στην Τ.Κ. Σκήτης για σταυλικές εγκαταστάσεις Μαρασλίδη.pdf 292k
1-0019-2016 Εκμίσθωση δημοτικού αναψυκτηρίου Πλατείας Λασσάνη.pdf 290k
1-0020-2016 Αλλαγή αντικατάσταση ειδών προμήθειας βρεφονηπιακού σταθμού ΖΕΠ ΝΕΤΚΟ.pdf 358k