Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0001-2013 Εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης για τη διετία 2013 - 2014.pdf 76k
1-0002-2013 Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κοζάνης για τη διετία 2013 - 2014.pdf 90k
1-0003-2013 Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Κοζάνης για τη διετία 2013 - 2014.pdf 89k
1-0004-2013 Απόφαση για ενδεχόμενο λειτουργίας Κέντρου λαθρομεταναστών στο στρατόπεδο Μαυροδενδρίου.pdf 100k
1-0005-2013 Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος 2011 -2014 του Δήμου Κοζάνης.pdf 545k
1-0006-2013 Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 του Δήμου Κοζάνης.pdf 171k
1-0007-2013 Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2013 του Δήμου Κοζάνης.pdf 94k
1-0009-2013 Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή τεσσάρων νέων γραμμών κινητής τηλεφωνίας.pdf 87k
1-0010-2013 Ψήφιση Προϋπολογισμού 2013 του Δήμου Κοζάνης.pdf 336k
1-0011-2013 Κατανομή ποσού στις σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.pdf 89k
1-0012-2013 Λύση μισθωτικής σύμβασης με τη vodafon για έκταση στην ΤΟΥΜΠΑ ΡΑΧΗ Τ.Κ. Χρωμίου.pdf 87k
1-0013-2013 Αίτηση εταιρίας ΑΤΛΑΣ ΜΑΡΜΑ.pdf 91k
1-0014-2013 συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μικρών έργων.pdf 84k
1-0015-2013 συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών υπηρεσιών.pdf 85k
1-0016-2013 συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών(1).pdf 85k
1-0016-2013 συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών.pdf 85k
1-0017-2013 εξειδίκευση θέσεων πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου για υλοπο.pdf 99k
1-0018-2013 συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών.pdf 85k
1-0019-2013 Ορισμός Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων.pdf 88k
1-0020-2013 συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης ακινήτων.pdf 90k