Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2013

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0358-2013 έγκριση μελέτης και εκτέλεση με αυτεπιστασία έργου Συντήρηση Τεχνικών υποδομών Δήμου Κοζάνης 2013.pdf 85k
1-0359-2013 έγκριση επιλογής υδρονομέων αρδευτικής περιόδου 2013.pdf 103k
1-0360-2013 Καθιέρωση ενός δρομολογίου Χρώμιο Αιανή της ΚΤΕΛ Α.Ε. την εβδομάδα χρημοτοδοτούμενο από το Δήμο Κοζάνης..pdf 103k
1-0361-2013 Γνωμοδότηση επί ΜΠΕ έργου Εκμετάλευση λατομ.pdf 100k
1-0362-2013 Προβολή του Δήμου στο Εθνος και παροχή δημοσιογραφικής ύλης στο Κυριακάτικο Εθνος Ταξίδι.pdf 84k
1-0363-2013 Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους δημότες.pdf 99k
1-0364-2013 τροποποίηση διόρθωση της 565.2012 ΑΔΣ τέλους χρήσης πεζοδρομίων πλατειών και κοινοχρήστων.pdf 128k
1-0365-2013 διαγραφή βεβαιωμένου ποσού λόγω μείωσης μισθώματος στη Δήμου Στυλιανή.pdf 100k
1-0366-2013 Καταβολή αποζημίωσης σύνταξης Λουμπουτσκού σε τρεις δόσεις.pdf 143k
1-0367-2013 Ξύλευση στην Τ.Κ. Αργίλου.pdf 94k
1-0368-2013 Ξύλευση στην Τ.Κ. Αυγής.pdf 93k
1-0369-2013 Ξύλευση στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης.pdf 82k
1-0370-2013 έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα.pdf 138k
1-0371-2013 έγκριση μετακίνησης Δημάρχου Αντιδημάρχου Φλώρου και Δ.Σ. Μητσιάκου στο Αλέξινατς Σερβίας.pdf 145k
1-0372-2013 Τρόπος εκτέλεσης έργου Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Κοζάνης.pdf 86k
1-0373-2013 έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής Προμήθεια δορυφορικών απορριμματοφόρων οχημάτων.pdf 84k
1-0375-2013 Χορήγηση αδειών συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη του Δρεπάνου.pdf 82k
1-0376-2013 Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του σχεδίου αναδιάρθρωσης και αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ.pdf 93k
1-0378-2013 Ψήφισμα για κλείσιμο της ΕΡΤ Ραδιοτηλεόραση.pdf 70k
1-0379-2013 Σύσταση καστασκευαστικής κοινοπραξίας έργου πρότυπου βιοκλιματικού δημοτικού νηπιαγωγείου στη ΖΕΠ.pdf 104k