Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2013

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0040-2013 έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης εργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 2013.pdf 92k
1-0041-2013 Χορήγηση προκαταβολής Αναπλάσεις κοινόρχηστων χώρων της περιοχής Ηπειρώτικα Κοζάνης.pdf 124k
1-0042-2013 έγκριση χορήγησης προκαταβολής για το έργο Εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο αποχέτε.pdf 122k
1-0042-2013 έγκριση χορήγησης προκαταβολής.pdf 122k
1-0043-2013 Χορήγηση προκαταβολής Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στα Ο.Τ. 13,14, 16 18 περιοχής εργατικών κατοικιών στη ΖΕΠ Κοζάνης.pdf 126k
1-0045-2013 Έγκριση της αρθμ. 33.2012 .Α.Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας.pdf 122k
1-0046-2013 Εγκριση Συνδρομών σε Τοπικές Εφημερίδες έτους 2013.pdf 91k
1-0047-2013 Υποβολή πρότασης για ένταξη έργων στο ΕΑΠ 2007.2011.pdf 97k
1-0048-2013 Πρόγραμμα Υπουργείου Παιδείας ΑΘΗΝΑ.pdf 97k
1-0049-2013 Τροποποίηση της αριθμ. 46.2011 Α.Δ.Σ. Ορισμός Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ.pdf 93k
1-0050-2013 Τροποποίηση της αριθμ. 111.2011 Α.Δ.Σ. Ορισμός Δ.Σ. Νομικού Προσώπου Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού Νεολαίας.pdf 88k
1-0051-2013 Τροποποίηση της αριθμ. 82.2011 Α.Δ.Σ. Ορισμός Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.pdf 88k
1-0052-2013 Τροποποίηση της αριθμ. 147.2011 Α.Δ.Σ. Ορισμός Δ.Σ. Κοβενταρείου Βιβλιοθήκης.pdf 88k
1-0054-2013 Τροποποίηση της αριθμ. 439.2012 Α.Δ.Σ. ορισμός εκπροσώπων για Δ.Σ. και Γεν.pdf 89k
1-0057-2013 Έγκριση μελέτης Μουσειολογική μελέτη Αρχοντικού Βαμβακά.pdf 87k
1-0058-2013 Εγκριση μελέτης Προμήθεια Εξοπλισμού Πινακοθήκης Αρχοντικού Βαμβακά.pdf 89k
1-0059-2013 Ορισμός Επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων στις επεκτάσεις του Δήμου Κοζάνης.pdf 97k
1-0060-2013 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων στις Επεκτάσεις του Δήμου Κοζάνης.pdf 96k
1-0061-2013 Ορισμός Επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών του έργου Βελτίωση .pdf 96k
1-0062-2013 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου Βελτίωση προσβασιμότητασς στις επεκτάσεις του σχεδίου πόλεως Κοζάνης.pdf 96k