Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2013

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0686-2013 Καταρχήν απόφαση για διαγωνισμό καινοτόμου επιχειρηματικότητας και κοινωνικής οικονομίας.pdf 144k
1-0687-2013 Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 349 και επιστροφή στο Δήμο των παρακρατηθέντων ποσών.pdf 103k
1-0688-2013 έγκριση της 65.2013 ΑΔΣ Κοβεντάρειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης για τροποποίηση προϋπολογισμού.pdf 87k
1-0689-2013 τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος 2013.pdf 142k
1-0690-2013 τροποποίηση - αναμόρφωση προϋπολογισμού 2013.pdf 161k
1-0691-2013 έγκριση έκθεσης β 2ου τριμήνου 2013 εκτέλεσης προϋπολογισμού.pdf 282k
1-0692-2013 έγκριση έκθεσης γ 3ου τριμήνου 2013 εκτέλεσης προϋπολογισμού.pdf 281k
1-0694-2013 τροποποίηση της 274.2013 ΑΔΣ για διευκόλυνση οφειλετών του Δήμου.pdf 106k
1-0695-2013 Επιστροφή ποσών σε Σαπαχίδη Αδαμίδη κλπ ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.pdf 89k
1-0696-2013 Διαγραφή ποσού 127,92 ευρώ στη Ρωμαίου Σοφία..pdf 110k
1-0697-2013 Διαγραφή από βεβαιωτικούς καταλόγους 2012 και επαναβεβαίωση στους Πεκρίδη.pdf 114k
1-0698-2013 Επιστροφή προσαυξήσεων ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.pdf 87k
1-0699-2013 Διαγραφή προσαυξήσεων Ψαλλίδα η Χλιαπάταη.pdf 87k
1-0700-2013 Διαγραφή προσαυξήσεων Πολυχρονίδη.pdf 108k
1-0704-2013 εκμίσθωση Δημοτικού Καταστήματος στην οδό Βαλταδώρων με Δημοπρασία.pdf 85k
1-0705-2013 εκποίηση Δημοτικής έκτασης 888 τ.μ στην Τ.Κ. Κοίλων με Δημοπρασία.pdf 95k
1-0706-2013 λύση σύμβασης εκμίσθωσης ακινήτου στην Τ.Κ. Ξηρολίμνης Τουμπουλίδου.pdf 95k
1-0707-2013 Απευθείας αγορά αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας ΟΣΕ ΓΑΙΑΟΣΕ για μετεγκατάσταση Ποντοκώμης.pdf 109k
1-0708-2013 λύση σύμβασης εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στρ. στην Τ.Κ. Αγίου χαραλάμπους .pdf 89k
1-0709-2013 εκμίσθωση αγροτεμαχίου 4997,35 τ.μ. από το 838 χερσολίβαδο στην Τ.Κ. Ακρινής με δημοπρασία.pdf 92k