Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2013

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0711-2013 έγκριση Α.Δ.Σ. Κοινωφελούς επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας έκδοση εγγυητικής για σύμβαση με ΕΕΤΑΑ.pdf 88k
1-0712-2013 χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους δημότες.pdf 100k
1-0713-2013 χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους δημότες ενόψει εορτών Χριστουγέννων.pdf 93k
1-0714-2013 χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους δημότες με πρόταση των Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων.pdf 103k
1-0715-2013 προαπαιτούμενα για υπογραφή σύμβασης με ΑΝΚΟ για έργα leader.pdf 95k
1-0717-2013 έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου Μεγάλης κλίμακας επισκευές στεγών σε σχολικές μονάδες.pdf 92k
1-0718-2013 Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής έργου Ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα οδών πόλεως Κοζάνης.pdf 86k
1-0719-2013 παράταση έργου ανακατασκευή προσθήκη ΠΙΛΛΑΡ Ελλησπόντου.pdf 90k
1-0720-2013 έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου ανακατασκευή προσθήκη πίλλαρ Ελλησπόντου.pdf 86k
1-0721-2013 έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα.pdf 100k
1-0722-2013 έγκριση μετακίνησης Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου στην Αθήνα.pdf 129k
1-0723-2013 Μεταβίβαση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων που έγιναν από τη ΔΕΠΕΠΟΚ στη ΖΕΠ στη ΔΕΥΑΚ.pdf 180k
1-0726-2013 Ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης ΟΠΔ 2014.pdf 83k
1-0727-2013 Συζήτηση λήψη απόφασης γιια την διαδημοτική κινητικότητα στο Δήμο Κοζάνης.pdf 103k
1-0728-2013 Συζήτηση λήψη απόφασης για την πώληση ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ ΔΕΗ.pdf 87k
1-0729-2013 έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου Εσωτερική οδοποιία νέου οικισμού Κλείτου Β_ φάση.pdf 85k
1-0730-2013 έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου Διαμόρφωση κοινοχρήστων στα ΟΤ 13,14,16,18 περιοχής ΖΕΠ.pdf 86k
1-0731-2013 έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου Βελτίωση προσβασιμότητας στις επεκτάσεις του σχεδίου πόλεως.pdf 92k
1-0732-2013 έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας 3ης ενδεικτικής Βελτίωση προσβασιμότητας στις επεκτάσεις του σχεδίου πόλεως.pdf 87k
1-0733-2013 Ανάκληση της αριθμ. 546.2013 Α.Δ.Σ. έγκριση ΑΠΕ έργου Κτίριο βιβλιο.pdf 86k