Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2011

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0270-2011 Τροποποίηση της 362.2010 Α.Δ.Σ. για παραχώρηση χρήσης οικοπέδων στη ΔΕΥΑΚ για αντλιοστάσια τηλεθέρμανσης.pdf 89k
1-0271-2011 Συναίνεση παραχώρησης κοινόχρ έκτασης στον Κοτσίδη Γ. για σταυλικές εγκαταστάσεις στο Τ.Δ. Ξηρολίμνης.pdf 74k
1-0272-2011 Εγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου Συντήρηση οδών με ασφαλτόμιγμα αυτεπιστασία(1).pdf 72k
1-0272-2011 Εγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου Συντήρηση οδών με ασφαλτόμιγμα αυτεπιστασία.pdf 72k
1-0273-2011 Εγκριση & τρόπος εκτέλεσης του έργου Συντήρηση & επισκευή έργων & υποδομών Κοίλων αυτεπιστασία.pdf 72k
1-0275-2011 Εγκριση & τρόπος εκτέλεσης του έργου Ηλεκτροφωτισμός Δρεπάνου αυτεπιστασία.pdf 72k
1-0276-2011 Εγκριση 1ου τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου Βελτίωση τμημάτων υφιστάμενου αστικού δικτύου Αιανής.pdf 71k
1-0277-2011 Εγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου Προσθήκη πίλλαρ Ελίμειας διαγωνισμό.pdf 71k
1-0278-2011 Εγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου Ανακατασκευή-Προσθήκη πίλλαρ Ελλησπόντου διαγωνισμό.pdf 72k
1-0279-2011 Εγκριση & τρόπος εκτέλεσης του έργου Συντήρηση & επισκευή έργων & Υποδομών Αργίλου αυτεπιστασία.pdf 72k
1-0280-2011 Εγκριση & τρόπος εκτέλεσης του έργου Συντήρηση & επισκευή έργων & Υποδομών Βατερού αυτεπιστασία.pdf 72k
1-0281-2011 Εγκριση & τρόπος εκτέλεσης του έργου Επούλωση ασφαλτοστρωμάτων Δήμου Κοζάνης με πρόχειρο διαγωνισμό.pdf 72k
1-0282-2011 Εγκριση & τρόπος εκτέλεσης του έργου Συντήρηση τεχνικών Υποδομών ΔΚ Κοζάνης αυτεπιστασία.pdf 72k
1-0283-2011 Εγκριση & τρόπος εκτέλεσης του έργου Συντήρηση τεγκαταστάσεων Νεκροταφείων Κοζάνης αυτεπιστασία.pdf 73k
1-0284-2011 Εγκριση & τρόπος εκτέλεσης του έργου Συντήρηση Υποδομών Ελλησπόντου αυτεπιστασία.pdf 73k
1-0285-2011 Εγκριση & τρόπος εκτέλεσης του έργου Συντήρηση & επισκευή δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Κοζάνης αυτεπιστασία.pdf 73k
1-0286-2011 Εγκριση & τρόπος εκτέλεσης του έργου Συντήρηση έργων & υποδομών Τ.Κ. Χαραυγής αυτεπιστασία.pdf 73k
1-0287-2011 Εγκριση & τρόπος εκτέλεσης του έργου Συντήρηση παιδικών χαρών-πάρκων-πλατειών έτους 2011 αυτεπιστασία.pdf 73k
1-0288-2011 Εγκριση & τρόπος εκτέλεσης του έργου Συντήρηση έργων & υποδομών ΤΚ Λευκοπηγής 2011 αυτεπιστασία.pdf 72k
1-0289-2011 Αποδοχή ποσού για το έργο Βελτίωση οδού Παρνασσού από Υπουργείο Οικονομικών.pdf 71k