Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2011

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0001-2011 Εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης για τη διετία 2011 - 2012.pdf 75k
1-0002-2011 Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής.pdf 74k
1-0003-2011 Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.pdf 82k
1-0004-2011 Συζήτηση λήψη απόφασης για την μετεγκατάσταση της Ακρινής.pdf 75k
1-0005-2011 Διατήρηση βιβλιοθήκης ως αυτοτελές Νομικό Πρόσωπο.pdf 184k
1-0006-2011 Τροποποίηση της αριθμ. 430-2010 Α.Δ.Σ. που αφορά ορισμό Τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΚΕΔΚ.pdf 71k
1-0007-2011 Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών για το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΚΕΚ Δήμου Κοζάνης.pdf 76k
1-0008-2011 Τροποποίηση της αριθμ. 136-2010 Α.Δ.Σ. που αφορά ορισμό μελών Δ.Σ. ΙΝΒΑ.pdf 70k
1-0009-2011 Τροποποίηση της αριθμ. 165-2007 Α.Δ.Σ. που αφορά ορισμό Τακτικών και αναπληρωματικών μελών Δ.Σ. του ΔΑΚ.pdf 72k
1-0010-2011 Τροποποίηση της αριθμ. 574. 2007 Α.Δ.Σ. τακτικά αναπληρωματικά μέλη ΔΕΥΑΚ μόνον όσον αφορά στον Πρόεδρο.pdf 70k
1-0012-2011 Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης Δήμου Κοζάνης - ΙΓΜΕ.pdf 143k
1-0013-2011 Εγκριση της αριθμ. 205-2010 Α.Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ που αφορά Εγκριση Τιμολογίου και επεξεργασίας βοθρολυμάτων.pdf 78k
1-0014-2011 Ορισμός ελεγκτών για διαχειριστικό έλεγχο έτους 2010 του ΙΝΒΑ.pdf 72k
1-0015-2011 Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων.pdf 76k
1-0016-2011 Εγκριση της αριθμ. 7-2010 Α.Δ.Σ. Δημοτικών Παιδικών Σταθμών που αφορά πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης.pdf 73k
1-0017-2011 Εγκριση της αριθμ. 2-2011 Α.Δ.Σ. ΔΕΠΑΚ που αφορά πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης.pdf 75k
1-0018-2011 Ορισμός δύο Δ.Σ. για τη συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης ακινήτων έτους 2011.pdf 72k
1-0019-2011 Ορισμός δύο Δ.Σ. και ενός φορολογούμενου δημότη.pdf 71k
1-0020-2011 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για το έτος 2011.pdf 72k
1-0021-2011 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών- Υπηρεσιών.pdf 77k