Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2011

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0232-2011 Εγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου Συντήρηση εξωτερικού φωτισμού με αυτεπιστασία.pdf 74k
1-0233-2011 Εγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου Συντήρηση υποδομών ΗΜ Αίθουσας Κοβενταρείου με αυτεπιστασία.pdf 74k
1-0234-2011 Εγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου Βελτίωση δημοτικών χώρων στάθμευσης με αυτεπιστασία.pdf 74k
1-0235-2011 Εγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου Συντήρηση αντλιοστασίων με αυτεπιστασία.pdf 74k
1-0236-2011 Εγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου Συντήρηση αντλιοστασίων Ελλησπόντου με αυτεπιστασία.pdf 73k
1-0237-2011 Εγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου Επισκευή τεχνικών έργων Δ.Ε. Κοζάνης με αυτεπιστασία.pdf 73k
1-0238-2011 Εγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου Μικρά τεχνικά έργα και Ονοματοθεσία οδών Δ.Ε. Κοζάνης με αυτεπιστασία.pdf 74k
1-0239-2011 Εγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου Συντήρηση(1).pdf 73k
1-0239-2011 Εγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου Συντήρηση.pdf 73k
1-0240-2011 Εγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου Συντήρηση έργων & υποδομών Λευκόβρυσης 2011 με αυτεπιστασία.pdf 73k
1-0241-2011 Εγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου Συντήρηση έργων & υποδομών Ανθότοπου 2011 με αυτεπιστασία(1).pdf 73k
1-0241-2011 Εγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου Συντήρηση έργων & υποδομών Ανθότοπου 2011 με αυτεπιστασία.pdf 73k
1-0242-2011 Εγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου Συντήρηση έργων & υποδομών Δ.Ε. Δημητρίου Υψηλάντη 2011 με αυτεπιστασία.pdf 73k
1-0243-2011 Εγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου Συντήρηση έργων & υποδομών Δ.Ε. Αιανής 2011 με αυτεπιστασία.pdf 73k
1-0244-2011 Εγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου Συντήρηση έργων & υποδομών Δ.Ε. Ελίμειας 2011 με αυτεπιστασία.pdf 73k
1-0245-2011 Εγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων 2011 με αυτεπιστασία.pdf 74k
1-0246-2011 Εγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου Συντήρηση πολιτιστικών υποδομών θεάτρου κ.λ.π με αυτεπιστασία(1).pdf 74k
1-0246-2011 Εγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου Συντήρηση πολιτιστικών υποδομών θεάτρου κ.λ.π με αυτεπιστασία.pdf 74k
1-0247-2011 Εγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου Συντήρηση κεραμοσκεπών Δημοτικών κτιρίων με αυτεπιστασία.pdf 75k
1-0248-2011 Εγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου παρεμβάσεις σε χώρους συνάθροισης κοινού με αυτεπιστασία.pdf 74k