Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2011

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0401-2011 Εξέταση πρότασης επιτροπής Χωροταξίας-Κυκλοφοριακού-Πεζοδρομίων- Περιπτέρων Δ.Κ θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ .pdf 74k
1-0402-2011 Εξέταση πρότασης επιτροπής Χωροταξίας Παλαμά.pdf 74k
1-0403-2011 Εξέταση πρότασης επιτροπής Χωροταξίας οχημάτων.pdf 76k
1-0404-2011 Εξέταση πρότασης επιτροπής Χωροταξίας ΙΘΑΚΗ.pdf 74k
1-0405-2011 Παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης 4.050 τ.μ..pdf 74k
1-0406-2011 Εγκριση της αριθμ. 1-2011 Α.Δ.Σ. ΚΕΦΟ Αιανής που αφορά απολογισμό έτους 2010.pdf 72k
1-0407-2011 Εξέταση της αριθμ. 4-2011 απόφασης Τ.Κ.Καλαμιάς για παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Καλαμιάς.pdf 75k
1-0408-2011 Εγκριση της αριθμ. 17-2011 Α.Δ.Σ. του Ν.Π. Δημ. Π.Σ. & Βρεφον σταθμός Κοζάνης που αφορά απολογισμό έτους 2010.pdf 85k
1-0409-2011 Εξέταση αίτησης Παπαδοπούλου Κ για επανακαθορισμό αποζημίωσης από αγορά οικοπέδου ΑΔΣ 473-10.pdf 80k
1-0410-2011 Συναίνεση ή μη μίσθωσης κοινόχρηστης έκτασης 26.128,40 τ.μ.στο Σκαφίδι-Ν.Νικόπολη για φωτοβολταϊκά συστήματα .pdf 81k
1-0411-2011 Συναίνεση ή μη μίσθωσης κοινόχρηστης έκτασης 13.477,58 τ.μ.στη Λυγερή για φωτοβολταϊκά συστήματα .pdf 90k
1-0412-2011 Παράταση μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση σχολικών μονάδων.pdf 91k
1-0413-2011 Εξέταση αίτησης παράτσης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Κούγια που στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου.pdf 84k
1-0414-2011 Εγκριση παράτασης εκτέλεσης αποπεράτωσης προθεσμίας του έργου Οδοποιϊα Σκ-ρκα -Β_ Φάση.pdf 74k
1-0415-2011 Τροποποίηση προϋπολογισμού χρήσης έτους 2011.pdf 84k
1-0417-2011 Προγραμματική Σύμβαση Περ Δυτ Μακεδ με Δήμους για προστασία & ανάπτυξη ευρύτερης περιοχής ταμιευτήρα Ιλαρίωνα.pdf 56k
1-0418-2011 Ορισμός μελών για την συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς.pdf 79k
1-0419-2011 Λειτουργία Λαϊκών αγορών - επιβολή τελών -θεώρηση αδειών και ημερήσιου δικαιώματος.pdf 81k
1-0420-2011 Παράταση χρόνου εκκαθάρισης Δημοτικής Επιχείρησης Αιανής(1).pdf 74k
1-0420-2011 Παράταση χρόνου εκκαθάρισης Δημοτικής Επιχείρησης Αιανής.pdf 74k