Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2011

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0464-2011 Καθορισμός δικαιώματος χρήσης του χώρου της εμποροπανήγυρης ΝΙΑΗΜΕΡΟΣ για το έτος 2011.pdf 81k
1-0465-2011 Εγκριση της αριθμ. 2-2011 Α.Δ.Σ Βιβλιοθήκης που αφορά έγκριση πεπραγμένων και Οικονομικού Απολογισμού.pdf 69k
1-0466-2011 Εγκριση της αριθμ. 3-2011 Α.Δ.Σ Βιβλιοθήκης που αφορά Κατάρτιση προυπολογισμού Β εξαμήνου.pdf 69k
1-0467-2011 Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ισογείου χώρου κτηρίου Ευγένιος Βούλγαρη.pdf 67k
1-0468-2011 Ορθή επανάληψη της αρ. 313-2011 ΑΔΣ Μεταφορά προσωπικού λόγω λύσης της Δημ. επιχείρησης πρώην Δήμου Αιανής.pdf 81k
1-0469-2011 έγκριση πρακτικού επιτροπής κυκλοφοριακού για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δ.Κ. Κρόκου.pdf 73k
1-0470-2011 έγκριση πρακτικού επιτροπής κυκλοφοριακού για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Δαβάκη μπροστά στο ΩδείοΔ.Κ. Κρόκου.pdf 68k
1-0471-2011 έγκριση πρακτικού επιτροπής κυκλοφοριακού για απαγόρευση διέλευσης βαρέων οχημάτων από τον οικισμό Πτελέας.pdf 75k
1-0472-2011 έγκριση πρακτικού επιτροπής κυκλοφοριακού για μετατόπιση μεταφορά στάσης πιάτσας φορτοταξί.pdf 69k
1-0473-2011 εγκριση μελέτης του έργου Ανάπλαση των Ο.Τ. 17 & 33 στο Τ.Κ. Ξηρολίμνης.pdf 68k
1-0474-2011 εγκριση μελέτης του έργου Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ.Πρωτοχωρίου Δήμου Κοζάνης.pdf 67k
1-0475-2011 εγκριση μελέτης του έργου Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης.pdf 68k
1-0476-2011 εγκριση μελέτης του έργου Ανάπλαση πεζοδρομίων και σήμανσης κεντρικού δρόμου της Τ.Κ.Λευκοπηγής.pdf 68k
1-0477-2011 Υποβολή πρότασης Ψηφιακή σύγκλιση.pdf 85k
1-0478-2011 εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου Ασφαλτόστρωση δρόμων Δήμου Ελλησπόντου.pdf 82k
1-0479-2011 Εγκριση φακέλου του έργου Μελέτη Ανάπλασης Πλατείας Λασσάνη.pdf 66k
1-0480-2011 Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλάβης του έργου Αθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη.pdf 83k
1-0481-2011 Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλάβης του έργου Εσωτερική οδοποιϊα Τ.Δ. Ποντοκώμης.pdf 83k
1-0482-2011 Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλάβης του έργου Ασφαλτόστρωση δρόμου Ναχούρ Τ.Δ. Ποντοκώμης.pdf 82k
1-0483-2011 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2011.pdf 69k