Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2011

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0663-2011 Πρακτκό Επιτροπής Κυκλοφοριακού για μονοδρόμηση οδού Μπάφφα στη Δημοτική Κοινότητα Κρόκου.pdf 69k
1-0665-2011 Πρακτκό Επιτροπής Κυκλοφοριακού για δημιουργία θέσης στάθμευσης στην οδό Τσόντζα για την εφημερίδα Θάρρος.pdf 64k
1-0666-2011 Πρακτκό Επιτροπής Κυκλοφοριακού για δημιουργία..pdf 65k
1-0667-2011 εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής- οριστικής παραλαβής του έργου Συντήρηση Ανακατασκευή Δημοτικού Γηπέδου Τ.Δ. Ρυακίου.pdf 81k
1-0668-2011 εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής- οριστικής παραλαβής του έργου Κατασκευή Δεξαμενής πυρόσβεσης στο τ.δ. Αγίου Δημητρίου.pdf 81k
1-0669-2011 εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής- οριστικής παρ.Μαυροδενρίου.pdf 81k
1-0670-2011 εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής- οριστικής παρα.Ελλησπόντου.pdf 80k
1-0671-2011 εγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου Συντήρηση οδοστρώματος κόμβων Αιανής.pdf 73k
1-0672-2011 Επιστροφή πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης έργου Κτίριο πολλαπλών χρήσεων Νικόπολης.pdf 71k
1-0673-2011 εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής- οριστικής παραλαβής του έργου Διαμόρφωση εισόδου οικισμού χρωμίου.pdf 80k
1-0674-2011 εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής- οριστικής παραλαβής του έργου Διαμόρφωση εισόδου οικισμού Κτενίου.pdf 81k
1-0675-2011 εγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου Πυρασφάλεια κλειστού Γυμναστηρίου Λευκόβρυσης.pdf 72k
1-0676-2011 Υποκατάσταση αναδόχου δίκτυο μεταφοράς ακαθάρτων όμβρίων Λιάπειου Αθλητικού Κέντρου.pdf 88k
1-0677-2011 έγκριση εργασιών ΔΕΗ και ψήφιση πίστωσης για συμμετοχή του Δήμου στη δαπάνη.pdf 84k
1-0678-2011 Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2011.pdf 116k
1-0679-2011 Στήριξη της Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών.pdf 65k
1-0680-2011 Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους δημότες εορτών Χριστουγέννων.pdf 65k
1-0681-2011 Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους δημότες.pdf 78k
1-0682-2011 Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στο σύλλογο Πολυτέκνων.pdf 72k
1-0683-2011 Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου Ανακατασκευή παλαιού γηπέδου ποδοσφαίρου στην Αιανή.pdf 67k