Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2011

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0116-2011 Ανακαθορισμός του συντελεστή του φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων(1).pdf 121k
1-0116-2011 Ανακαθορισμός του συντελεστή του φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων.pdf 121k
1-0117-2011 Επιβολή τέλους χρήσης πεζοδρομίων πλατείων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων και του υπεδάφους αυτών για το έτος 2011.pdf 138k
1-0118-2011 Ανακαθορισμός των συντελεστών τελών διαφήμισης για το έτος 2011.pdf 120k
1-0119-2011 Ανακαθορισμός τέλους χρήσης πεζοδρομίου.pdf 83k
1-0120-2011 Επιβολή δικαιώματος βοσκής στα Τ.Δ. του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2011.pdf 105k
1-0121-2011 Επιβολή δικαιώματος διάθεσης και μεταφοράς ύδατος με δημοτικά βυτιοφόρα αυτοκίνητα για το έτος 2011(1).pdf 100k
1-0121-2011 Επιβολή δικαιώματος διάθεσης και μεταφοράς ύδατος με δημοτικά βυτιοφόρα αυτοκίνητα για το έτος 2011.pdf 100k
1-0122-2011 Ανακαθορισμός τέλους στάθμευσης (παρκόμετρα) για το έτος 2011.pdf 127k
1-0124-2011 Επιβολή τέλους Στάθμευσης αυτοκινήτων στην Πλατεία Συντάγματος και στο Σ.Β.ΟΧ για το έτος 2011.pdf 102k
1-0125-2011 Καθορισμός του Συντελεστή ΤΑΠ.pdf 79k
1-0126-2011 Εγκριση της αριθμ. 1-2011 Α.Δ.Σ. ΚΕΦΟ πρώην Δήμου Ελίμειας.pdf 78k
1-0127-2011 Εγκριση της αριθμ. 1-2011 Α.Δ.Σ.Δημοτικών Παιδικών Σταθμών πρώην Δήμου Ελίμειας.pdf 78k
1-0128-2011 Κατανομή ποσού στις σχολικές μονάδες του 1ου και 2ου Δημ.Σχολείων Κρόκου για σχολικούς τροχονόμους.pdf 80k
1-0129-2011 Ορισμός Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής άδειας εγκατάστασης προσώπων εκδιδομένων με αμοιβή.pdf 73k
1-0130-2011 Εγκριση της αριθμ. 2-2011 Α.Δ.Σ.ΙΝΒΑ που αφορά Απολογισμό έτους 2010.pdf 78k
1-0131-2011 Συμπλήρωση της αριθμ. 48-2011 Α.Δ.Σ. για έγκριση νυκτερινή.pdf 80k
1-0132-2011 Εξέταση Α.Δ.Σ. Τ.Κ. Κοίλων για αντικατάσταση οικοπέδου του Γιαμουρίδη Βασίλειο.pdf 80k
1-0133-2011 Εκποίηση ή μη τ.μ. οικοπέδου στην περιοσή ΣΙΟΠΑΤΟ Δήμου Κοζάνης.pdf 77k
1-0135-2011 Εγκριση υποβολής πρότασης του έργου Εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς ακαθάρτων οικισμού Κρόκου.pdf 74k