Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2011

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0158-2011 Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής οριστικής παραλαβής του έργου συντήρηση δρόμων Τ.Δ. Καπνοχωρίου .pdf 70k
1-0159-2011 Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής οριστικής παραλαβής του έργουΒελτίωση τμήματος οδού ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ .pdf 71k
1-0160-2011 Παραχώρηση 5 αντλιοστασίων αρδευτικού καναλιού (Σουλού)3 αντλιοστάσια Ρυάκιο .pdf 97k
1-0161-2011 Εγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης & ΔΙΑΔΥΜΑ που αφορά αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών.pdf 106k
1-0162-2011 Χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.pdf 77k
1-0163-2011 Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας Τεχνικών Παιγνίων.pdf 77k
1-0164-2011 Έγκριση εργασιών από τη ΔΕΗ και ψήφιση πίστωσης για συμμετοχή του Δήμου στη δαπάνη αυτή.pdf 82k
1-0165-2011 Έγκριση εργασιών από τη ΔΕΗ και ψήφιση πίστωσης για συμμετοχή του Δήμου στη δαπάνη αυτή.pdf 73k
1-0166-2011 Έγκριση γενομένων δαπανών και ψήφιση πίστωσης για εξόφληση των αντίστοιχων δαπανών του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων(1).pdf 93k
1-0166-2011 Έγκριση γενομένων δαπανών και ψήφιση πίστωσης για εξόφληση των αντίστοιχων δαπανών του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων.pdf 93k
1-0167-2011 Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους Δημότες του Δήμου Κοζάνης εν όψει των εορτών του Πάσχα 2011(1).pdf 71k
1-0167-2011 Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους Δημότες του Δήμου Κοζάνης εν όψει των εορτών του Πάσχα 2011.pdf 71k
1-0168-2011 Εγκριση γενομένης μετακίνησης του Δημάρχου Κοζάνης στην Αθήνα (1).pdf 79k
1-0168-2011 Εγκριση γενομένης μετακίνησης του Δημάρχου Κοζάνης στην Αθήνα (2).pdf 79k
1-0168-2011 Εγκριση γενομένης μετακίνησης του Δημάρχου Κοζάνης στην Αθήνα .pdf 79k
1-0169-2011 Εξουσιοδότηση τακτικού υπαλλήλου.pdf 70k
1-0170-2011 Προσαρμογή δανείου Ελίμειας και ορισμός εκπροσώπου για υπογραφή σύμβασης ενεχυρίασης Παγούνη.pdf 71k
1-0171-2011 Καθορισμός δικαιώματος χρήσης του χώρου για την εμποροπανήγυρι του Δρεπάνου (1).pdf 77k
1-0171-2011 Καθορισμός δικαιώματος χρήσης του χώρου για την εμποροπανήγυρι του Δρεπάνου .pdf 77k
1-0172-2011 Εξέταση του αιτήματος ποδοσφαιρικού σωματείου Φ.Σ. ΚΟΖΑΝΗ για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης(1).pdf 72k