Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2017

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0131-2017 Αντικατάσταση Προέδρου Κοινωφελούς Κοινωνικής Πρόνοιας λόγω παραίτησης του Κουτσοσίμου.pdf 337k
1-0132-2017 Αντικατάσταση Προέδρου Οργανισμού Αθλητισμού ΟΑΠΝ Φτάκα με Ιωαννίδη.pdf 337k
1-0133-2017 Δέσμευση πιστώσεων δαπάνες δεξιώσεων εθνικών εορτών.pdf 314k
1-0134-2017 ΕΑΠ 2012.2016 Εντάξεις τροποποιήσεις απεντάξεις έργων.pdf 609k
1-0135-2017 Ορισμός Προέδρου και παραγωγικών τάξεων για Επιτροπή Παιδείας.pdf 301k
1-0136-2017 Καθορισμός όρων δωρεάν παραχώρησης κάρτας στάθμευσης για δημοσιογραφικά αυτοκίνητα.pdf 381k
1-0138-2017 Προγραμματική Κέντρα δια βίου μάθησης.pdf 302k
1-0139-2017 Εκμίσθωση αγροτεμαχίων οικισμού Κήπου Τ.Κ. Καισαρειάς.pdf 303k
1-0140-2017 Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Τ.Κ. Πολυμύλου.pdf 313k
1-0141-2017 Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ.pdf 336k
1-0142-2017 Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. Κοινωφελούς Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμναςμ.pdf 294k
1-0143-2017 Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ.pdf 301k
1-0144-2017 Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. ΟΑΠΝ.pdf 342k
1-0145-2017 Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. Κοβενταρείου Βιβλιοθήκης.pdf 309k
1-0148-2017 Έγκριση της αριθ.58.2017 ΑΔΣ ΔΕΥΑΚ για Προγραμματισμό προσλήψεων 2017.pdf 317k
1-0150-2017 Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβολαίου δωρεάν παραχώρησης οικοπέδου από ΔΕΠΕΠΟΚ για δομή στήριξης.pdf 291k
1-0151-2017 Παράταση προθεσμίας έργου Επισκευές χρωματισμοί Σχολικών Μονάδων..pdf 299k
1-0152-2017 Παράταση προθεσμίας έργου Γήπεδα 5Χ5 στην πόλη της Κοζάνης.pdf 360k
1-0153-2017 Παράταση προθεσμίας έργου Συντήρηση Επισκευή Δημοτ. Σχολείου Χαραυγής.pdf 351k
1-0154-2017 Παράταση συνολικής προθεσμίας έργου Κτίριο πολλαπλών χρήσεων Τ.Δ. Νέας Νικόπολης.pdf 394k