Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2017-

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0215 -2017 Παράταση προθεσμίας έργου Οικιστική Αναβάθμιση οικισμών Δ.Ε Κοζάνης.pdf 358k
1-0216-2017 2ος ΑΠΕ 5Χ5 Τ.Κ.Αγίου Δημητρίου.pdf 389k
1-0217-2017 Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής έργου Κατεδάφιση Υδατόπυργου Κρόκου.pdf 344k
1-0218-2017 Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής έργου Αποκατάσταση όψεων Δ.Σχολείου Χ.Μούκα.pdf 385k
1-0219-2017 Πρωτόκολλο παραλαβής έργου Επισκευή οδοστρωμάτων Αιανής,Ελίμειας,Υψηλάντη-Ελλησπόντου.pdf 387k
1-0220-2017 Ορισμός επιτροπών παραλαβής έργων.pdf 383k
1-0221-2017 2ος ΑΠΕ 5Χ5 Κατασκευή χώρων άθλησης Αγίου Δημητρίου.pdf 390k
1-0222 -2017 3η Παράταση προθεσμίας έργου Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Κοζάνης.pdf 337k
1-0223 -2017 Ανάληψη δαπάνης ηλεκτροδότησης γεφυροπλάστιγγας αγροτικού συνεταιρισμού Κρόκου.pdf 337k
1-0224 -2017 Αποζημίωση Προέδρου Κοινωφελούς Κοινωνικής Πρόνοιας και μέριμνας.pdf 327k
1-0225-2017 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2017.pdf 308k
1-0226-2017 Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης έργου Βελτίωση Αθλητ.εγκαταστάσεων &Κατασκευή νέων..pdf 302k
1-0227-2017 μελέτη τρόπος εκτέλεσης έργου Βελτίωση Κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Δρεπάνου.pdf 301k
1-0228-2017 Έγκριση 32.17 ΑΔΣ ΟΑΠΝ για προυπολογισμό 2017.pdf 298k
1-0229-2017 Υποβολή πρότασης ένταξης έργου Τοπικό σχέδιο δημιουργίας εικαστικών παρεμβάσεων.pdf 294k
1-0230 -2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Καταβολή εξόδων παράστασης προέδρου Οργανισμού Αθλητισμού ΟΑΠΝ.pdf 358k
1-0231-2017 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ηλεκτρολογικού μηχανολογικού εξοπλισμού.pdf 326k
1-0232-2017 Τροποποίηση Α.Δ.Σ. για τμηματική προθεσμία έργου Γήπεδα 5Χ5 στην πόλη.pdf 405k
1-0233-2017 Ορισμός συμβούλων για Τοπικό συντονιστικό όργανο.pdf 293k
1-0234-2017 Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΙΕΚ.pdf 311k