Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2017-

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0274 -2017 Μετακίνηση Αντιδημάρχου Γρηγοριάδη σε Αθήνα στις 6.5.2017.pdf 326k
1-0275 -2017 Μετακίνηση Δεσποτίδη σε Αθήνα στις 07.05.2017.pdf 324k
1-0276 -2017 Μετακίνηση Δημάρχου σε Αθήνα στις 8.5.2017.pdf 325k
1-0277 -2017 Μετακίνηση Δημάρχου σε Θεσσαλονίκη στις 12.5.2017.pdf 324k
1-0278 -2017 Μετακίνηση Δημάρχου σε Καστοριά στις 16.5.2017.pdf 325k
1-0279 -2017 Μετακίνηση Πουτακίδη σε Θεσσαλονίκη στις 17.5.2017.pdf 325k
1-0280 -2017 Μετακίνηση Γρηγοριάδη σε Θεσσαλονίκη στις 19.5.2017.pdf 331k
1-0281 -2017 Μετακίνηση Δεσποτίδη σε Σλοβενία στις 23.5.2017.pdf 327k
1-0282 -2017 Μετακίνηση Δεσποτίδη σε Αθήνα στις 31.5.2017.pdf 324k
1-0283 -2017 Μετακίνηση Σιδηρά σε Αθήνα στις 18.5.2017.pdf 324k
1-0284 -2017 άδεια παραστάσεων Τσίρκο στην εταιρία Ψυχαγωγικές Καλλιτεχνικές Δραστηριότητες.pdf 328k
1-0286 -2017 Εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου με απευθείας συμφωνία επί της οδού Ι.Τράντα 2..pdf 334k
1-0287 -2017 Αντικατάσταση Δινοπούλου με τον Ιωαννίδη στην επιτροπή για λογότυπο.pdf 321k
1-0288 -2017 Αντικατάσταση Δινοπούλου με την Δημάκου από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ.pdf 362k
1-0289-2017 Έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου Βελτίωση Ασφάλειας Αμαξοστασίου.pdf 340k
1-0290-2017 Έγκριση 2ου ΑΠΕ έργου Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών οικισμών..pdf 415k
1-0291-2017 Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου Γ΄Βρεφονηπιακός Σταθ.Κοζάνης.pdf 424k
1-0292-2017 Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής.οριστικής παραλαβής έργου Διαγραμμίσεις Δημοτικού Οδικού Δικτύου.pdf 379k
1-0293-2017 Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας έργου Κτίριο Πολλαπλών χρήσ. Τ.Δ .Ν.Νικόπολης.pdf 434k
1-0294-2017 Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας έργου Ανάπλαση Κεντρ.Πλατείας Αιανής..pdf 429k