Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2017-

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0378-2017 Α.Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Ισολογισμός 2016.pdf 325k
1-0379-2017 Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής έργου Αναπλάσεις κοινοχρ.χώρωνπεριοχής ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ.pdf 410k
1-0380-2017 επιτροπή χαρακτηρισμού εδαφών έργου Αποκατάσταση ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα.pdf 420k
1-0381-2017 επιτροπή παραλαβής φυσικού εδάφους Αποκατάσταση ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα.pdf 330k
1-0382-2017 Συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών έργου Εσωτερ.Οδοπ.Νέας Ποντοκώμης.pdf 418k
1-0383-2017 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους έργου Εσωτερ.Οδοπ.Νέας Ποντοκώμης.pdf 325k
1-0384-2017 Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής έργου ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ.pdf 412k
1-0385-2017 Ορισμός επιτροπών παραλαβής έργων με μκλήρωση.pdf 491k
1-0386-2017 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας έργου Επισκευές Δ.Ε Ελλησπόντου-Υψηλάντη-Αιανής-Ελίμειας.pdf 338k
1-0387-2017 Ανάθεση μελέτης ενεργειακής αναβάθμισης 14 σχολικών κτηρίων.pdf 334k
1-0388-2017 Επιτροπή ελέγχου ποιότητας υλικών Διαμόρφωση οδού Ιπποκράτους.pdf 353k
1-0389-2017 Λύση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου στην οδό Βαλταδώρων 2.pdf 336k
1-0390-2017 Λύση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου στην Τ.Κ.Αγ.Δημητρίου.pdf 333k
1-0391-2017 Εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Δ.Κ.Αιανής.pdf 365k
1-0392-2017 Εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ.Χρωμίου.pdf 369k
1-0393-2017 Δέσμευση πιστώσεων δημόσιες σχέσεις ηχητική κάλυψη.pdf 339k
1-0394-2017 Δέσμευση πιστώσεων δαπάνες εκθέσεων εκδηλώσεις στο Αλέξινατς της Σερβίας.pdf 388k
1-0395-2017 Εκμίσθωση Δημοτ.Καταστήματος στην οδό Βαλταδώρων 2.pdf 334k
1-0396-2017 Διαγραφές οφειλετών για λογιστική απεικόνιση Γαλάνη,Καράμπελας,Καλαμπούκας.pdf 653k
1-0397-2017 Διαγραφές οφειλετών για λογιστική απεικόνιση Δεληβάνης,Τραγούλια Β.,Τραγούλιας Κ..pdf 566k