Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2017-

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0398-2017 Διαγραφή & Επαναβεβαίωση χρεώσεων ,κλήσεις ΚΟΚ, Εταιρείας ΔΕΗ..pdf 514k
1-0399-2017 Διαγραφή & Επαναβεβαίωση χρεώσεων ,κλήσεις ΚΟΚ, Εταιρείας OLYMPIC A.E..pdf 608k
1-0400-2017 Διαγραφή & Επαναβεβαίωση χρεώσεων ,κλήσεις ΚΟΚ, Εταιρείας OLYMPIC A.E.pdf 648k
1-0401-2017 Διαγραφή & Επαναβεβαίωση χρεώσεων ,κλήσεις ΚΟΚ, Εταιρείας OLYMPIC A.E.pdf 753k
1-0402-2017 Διαγραφή & Επαναβεβαίωση χρεώσεων ,κλήσεις ΚΟΚ, Εταιρείας ΑΙΟΛΟΣ ΕΠΕ,Χίντζιου,OLYMPIC A.E..pdf 445k
1-0403-2017 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων διαφόρων ποσών,ΓΙΟΥΒΙ ΕΛΛΑΣ ,ΔΕΔΕΣ.pdf 328k
1-0405-2017 Δωρεάν παραχώρηση χρήσης νερόμυλου Λευκοπηγής στον σύλλογο ΕΜΑΣ.pdf 332k
1-0406-2017 Αναμόρφωση τροποποίηση προϋπολογισμού 2017.pdf 486k
1-0407-2017 Δέσμευση πιστώσεων τιμητικές διακρίσεις για βράβευση ΠΑΝΔΩΡΑΣ.pdf 335k
1-0408-2017 Καθορισμός τιμής ρυμοτομούμενης έκτασης ιδιοκτησίας Καραστέργιου Μαντζιάρη.pdf 399k
1-0409-2017 Τροποίηση 416.2014 Α.Δ.Σ. Ορισμός Δ.Σ. Σχολικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.pdf 325k
1-0410-2017 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για εμποροπανήγυρη Νιάημερος.pdf 327k
1-0411-2017 Καθορισμός χώρου διεξαγωγής εμποροπανήγυρης ΝΙΑΗΜΕΡΟΣ.pdf 324k
1-0412-2017 Εκμίσθωση χώρου ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ εμποροπανήγυρης ΝΙΑΗΜΕΡΟΣ.pdf 325k
1-0413-2017 έκδοση αδειών συμμετοχής εμποροπανήγυρη ΝΙΑΗΜΕΡΟΣ.pdf 323k
1-0414-2017 Χορήγηση παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών στονΜανάβη Χαρίσιο.pdf 328k
1-0415-2017 Α.Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ Τέλη σύνδεσης με δίκτυο αποχέτευσης.pdf 330k
1-0416-2017 Αίτημα παραχώρησης χρήσης Σχολείων Κοίλων και 19ου Δημοτικού ΖΕΠ σε συλλόγους.pdf 347k
1-0417-2017 Αίτηση Πατσώνα για άδεια κατάληψης χώρου για τραπεζοκαθίσματα στην Ρουσιάδου και Νιούλη.pdf 330k
1-0418-2017 Τροποποίηση 561.2015 Α.Δ.Σ. Ευρωπαϊκός όμιλος εδαφικής συνεργασίας τετραπλού έλικα.pdf 323k