Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2017-

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0419-2017 Μετακίνηση Δημάρχου στο Μεράνο Ιταλίας στις 23-06-2017.pdf 331k
1-0420-2017 Μετακίνηση Σιδηρά σε Αθήνα στις 05-07-2017.pdf 326k
1-0421-2017 Μετακίνηση Αθανασιάδου σε Θεσσαλονίκη στις 29-06-2017.pdf 327k
1-0422-2017 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών έργου Εσωτερ.Οδοπ.Νέας Ποντοκώμης.pdf 328k
1-0424-2017 7η Αναμόρφωση Τροποποίηση Προϋπολογισμού.pdf 426k
1-0426-2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Έγκριση 2ου ΑΠΕ έργου Επισκευές ΔΕ Ελλησπόντου,Υψηλάντη,Αιανής,Ελίμειας..pdf 309k
1-0427-2017 Έγκριση 2ου ΑΠΕ έργου Συντήρηση Κοιμητηρίων.pdf 396k
1-0428-2017 Τροποποίηση ΟΕΥ.pdf 344k
1-0429-2017 Νέες συμβάσεις στην υπηρεσία Καθαριότητας.pdf 401k
1-0430-2017 Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής καταστημάτων.pdf 372k
1-0431-2017 Σύναψη Προγραμματικής με ΤΕΙ για πιλοτικό υβριδικό σύστημα φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.pdf 628k
1-0432-2017 Υποβολή τελικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.pdf 361k
1-0433-2017 Μελέτη και τρόπος εκτέλεσης προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού Κοζάνης.pdf 308k
1-0434-2017 Μελέτη και τρόπος εκτέλεσης προμήθειας ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Κοζάνης.pdf 310k
1-0435-2017 Έγκριση πρακτικού επιτροπής καταστροφής λικών..pdf 557k
1-0436-2017 Μελέτη και τρόπος εκτέλεσης προμήθειας τριών ηλεκτρικών οχημάτων.pdf 308k
1-0437-2017 Αίτημα Διεύθυνσης Περιβάλλοντος για κοπή δένδρων.pdf 391k
1-0446-2017 Έγκριση 4ου ΑΠΕκαι 1ουΠΚΤΜΝΕ έργου Κατασκευή βιοκλιματικού Σχολ.Συγκροτήματος στο Ο.Τ 15 της ΖΕΠ.pdf 405k
1-0447-2017 Απευθείας αγορά οικοπέδου Γιαταγαντζίδη στην οδό Δημογεροντίας και Μ. Φωτίου.pdf 349k
1-0448-2017 Χορήγηση άδειας εγκατάστασης οίκου ανοχής.pdf 307k