Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2017-

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0024-2017 Αντιμισθία Προέδρου Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ.pdf 361k
1-0025-2017 Απόψεις ΜΠΕ εκμετάλευση χρωμίτη βότειου Βούρινου Τ.Κ. Χρωμίου.pdf 804k
1-0026-2017 Ανακήρυξη διακιούχων βοηθήματος γάμου Δρίζειου κληροδοτήματος.pdf 308k
1-0027-2017 Προγραμματική συμφωνία με Γενική Γραμματεία ισότητας για Ξενώνα Φιλοξενίας.pdf 413k
1-0028-2017 Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα.pdf 485k
1-0029-2017 Λύση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου Πλ.28ης Οκτωβρίου Τσιμηνάκη Σεμερτζίδη.pdf 298k
1-0030-2017 Λύση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου Τσιμηνάκη Σεμερτζίδη.pdf 298k
1-0031-2017 Μελέτη προμήθειας καυσίμων.pdf 341k
1-0032-2017 Κατανομή στις Σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τέταρτης δόσης 2016.pdf 328k
1-0033-2017 Απολογισμός 2015 Κοβενταρείου Βιβλιοθήκης.pdf 289k
1-0034-2017 Παράταση Προγραμματικής με Μετσόβιο Πολυτεχνείο Βιώσιμη κινητικότητα.pdf 296k
1-0035-2017 Παράταση προθεσμίας έργου Συντήρηση Κοιμητηρίων 2016.pdf 338k
1-0036-2017 Παράταση αποκλειστικής προθεσμίας έργου Κατασκευή πεζοδρομίων Κρόκου.pdf 366k
1-0037-2017 Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΙΕΚ.pdf 297k
1-0040-2017 Παράταση προθεσμίας Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Αιανής.pdf 403k
1-0041-2017 Α.Δ.Σ. 77.2016 ΔΗΠΕΘΕ Αναμόρφωση προϋπολογισμού.pdf 293k
1-0042-2017 Α.Δ.Σ. 1.2017 ΔΗΠΕΘΕ Έγκριση προϋπολογισμού 2017.pdf 291k
1-0043-2017 Ξεκίνημα διαδικασιών ερευνητικών εργασιών μαρμάρου στο Μαυροδένδρι της ΑΤΛΑΣ Ε.Ε..pdf 429k
1-0044-2017 Αύξηση ωρών εργασίας υπαλλήλων ΙΔΑΧ μετατροπή συμβάσεων μειωμένου ωραρίου.pdf 392k
1-0045-2017 Πρωτόκολλο παραλαβής Κτίριο βιβλιοθήκης εκθεσιακού χώρου.pdf 389k