Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2017-

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0452-2017 Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΔΗΠΕΘΕ.pdf 304k
1-0453-2017 Πρακτικό Σχολικής επιτροπής για παραχώρηση σχολικών χώρων σε συλλόγους για πολιτιστικές εκδηλώσεις.pdf 325k
1-0456-2017 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Κοβενταρείου Βιβλιοθήκης.pdf 305k
1-0458-2017 Παράταση έργου Πολιτιστικό κέντρο Αργίλου.pdf 417k
1-0461-2017 Πρακτικό Σχολικής επιτροπής για παραχώρηση σχολικών χώρων.pdf 313k
1-0462-2017 Πρακτικό Σχολικής επιτροπής για παραχώρηση σχολικών χώρων Άνω Κώμη.pdf 313k
1-0463-2017 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ έργου Συντήρηση κτιρίου Πολλαπλών χρήσεων Τ.Κ. Αγ.Δημητρίου.pdf 361k
1-0464-2017 Έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου Κατασκευή Κεραμοσκεπής Αρχοντικού Λασσάνη..pdf 436k
1-0477-2017 Παραχώρηση αρμοδιότητας στους Προέδρους για πραγματοποίηση εκδηλώσεων από συλλόγους.pdf 402k
1-0478-2017 Εκτέλεση επειγουσών εργασιών για αποκατάσταση ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα.pdf 373k
1-0479-2017 Αίτημα Διεύθυνσης Περιβάλλοντος για κοπή δένδρων.pdf 374k
1-0480-2017 Αίτημα Διεύθυνσης Περιβάλλοντος για κοπή δένδρου στην οδό Π. Χαρίση.pdf 376k
1-0481-2017 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2017.pdf 483k
1-0482-2017 Μετακίνηση Δημάρχου σε Αθήνα στις 27 Ιουλίου 2017.pdf 310k
1-0483-2017 Μετακίνηση Δεσποτίδη σε Αθήνα στις 26 Ιουλίου 2017.pdf 309k
1-0484-2017 Μετακίνηση Δημόπουλου σε Αθήνα στις 26 Ιουλίου 2017.pdf 307k
1-0485-2017 Αίτημα παραχώρησης έκτασης στο Σπάρτο για ράμπα φορτοεκφόρτωσης.pdf 309k
1-0486-2017 Μελέτη και τρόπος εκτέλεσης έργου βελτίωση προσβασιμότητας υποδομών για ΑΜΕΑ.pdf 320k
1-0490-2017 Εκμίσθωση οριζόντιας ιδιοκτησίας ακινήτου οδού Ειρήνης.pdf 321k
1-0491-2017 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού.pdf 422k