Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2017-

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0492-2017 Μετονομασία μουσείου τοπικής Ιστορίας σε Καλογερόπουλος Νίκος.pdf 329k
1-0493-2017 έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ έργουΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΡΟΚΟΥ.pdf 403k
1-0494-2017 Επιτροπή χαρακτηρισμού εδαφών έργου ,Aποκατάσταση δρόμων πόλης Κοζάνης..pdf 312k
1-0495-2017 Επιτροπή παραλαβής φυσικού εδάφους έργου Αποκατάσταση δρόμων πόλης Κοζάνης..pdf 306k
1-0496-2017 Παράταση προθεσμίας έργου Συντήρηση Αθλητ. Εγκαταστάσεων. Δήμου Κοζάνης.pdf 419k
1-0497-2017 Παράταση προθεσμίας έργου , Κατασκευή Τεχνικών έργων 2016.pdf 364k
1-0498-2017 Παράταση προθεσμιών & συνολικής προθεσμίας έργου Γήπεδα 5 χ 5 στην Κοζάνη.pdf 384k
1-0499-2017 Έγκριση Μελέτης 83.2017 προμήθειας Λαμπτήρων φωτιστικών 2017.pdf 307k
1-0500-2017 Πρωτόκολλο Οριστικής παραλαβής έργου Εσωτερική Οδοποιία Ν.Οικισμού Κλείτου Β΄Φάση..pdf 396k
1-0501-2017 Πρωτόκολλο Προσωρ. παραλαβής έργου Ολοκλήρωση αθλητικών εγκατατάσεων Αιανής.pdf 351k
1-0502-2017 Πρωτόκολλο Προσωρ. παραλαβής έργου Κατασκευή βάσεων περιφράξεων γηπέδου Αιανής.pdf 352k
1-0503-2017 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2017 Δήμου Κοζάνης.pdf 498k
1-0504-2017 Έγκριση Μελέτης 182.2017 προμήθειας Αλατιού περιόδου 2017-2018..pdf 308k
1-0505-2017 Επιτροπ0ή παραλαβής υπηρεσίας προβολή πεζοπορικού τουρισμού.pdf 310k
1-0506-2017 Παραγωγική άδεια λαϊκών αγορών Αντωνιάδη Ελένη.pdf 309k
1-0507-2017 Παραγωγική άδεια λαϊκών αγορών Ζαφείρη Παναγιώτη.pdf 309k
1-0508-2017 Παραγωγική άδεια λαϊκών αγορών Τσαουσίδου Αθηνά.pdf 309k
1-0509-2017 Πρωτόκολλο παραλαβής προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού γυμναστηρίου Λευκόβρυσης.pdf 352k
1-0510-2017 Παραγραφή απαιτήσεωνποσού 5.594,80 Ευρώ.pdf 586k
1-0511-2017 Δέσμευση πιστώσεων 372 € έξοδα ενημέρωσης.pdf 375k