Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2017-

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0512-2017 Δέσμευση πιστώσεων 58,90 € τιμητικές διακρίσεις.pdf 320k
1-0513-2017 άδεια οίκου ανοχής Τόλιου.pdf 306k
1-0514-2017 Εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Ξηρολίμνης.pdf 348k
1-0515-2017 Εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Σιδερών.pdf 382k
1-0516-2017 Εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Λιβερών.pdf 351k
1-0517-2017 Εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Κάτω Κώμης.pdf 357k
1-0518-2017 Ορισμός Δημοτ.Συμβούλου για ελέγχους απόδοσης τελών διαμονής παρεπιδημούντων..pdf 313k
1-0519-2017 πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για πυροπροστασία.pdf 400k
1-0520-2017 έγκριση Οργανισμού ΟΕΥ Κοβενταρείου Βιβλιοθήκης.pdf 811k
1-0521-2017 Μελέτη και τρόπος εκτελεσης έργου Οικιστική &Περιβαλοντική Αναβάθμιση Ελλησπόνου,Υψηλάντη.pdf 345k
1-0522-2017 Επιτροπή παραλαβής ελέγχου ποιότητας υλικών έργου Κατασκευή κερκίδων ελαιοχρωματισμός σχολείου.pdf 365k
1-0523-2017 Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΙΕΚ.pdf 312k
1-0524-2017 Αντικατάσταση προέδρου Σχολικής Επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης λόγω παραίτησης Λιάκου.pdf 306k
1-0525-2017 Αντικατάσταση Πεκρίδη στην ΚΕΠ σύμβασης Τοπικό ενεργειακό σχέδιο δράσης.pdf 247k
1-0526-2017 Μετακίνηση Δημάρχου στα Τρίκαλα στις 20.07.2017.pdf 309k
1-0527-2017 Μετακίνηση Δημάρχου στην Θεσσαλονίκη στις 22.08.2017.pdf 306k
1-0528-2017 Μετακίνηση Δημάρχου στην Αθήνα στις 31.07.2017.pdf 309k
1-0529-2017 Μετακίνηση Δημάρχου στο Λιτόχωρο στις 26.08.2017.pdf 307k
1-0530-2017 Μετακίνηση Βαλαή στο Λιτόχωρο στις 26.08.2017.pdf 307k
1-0531-2017 Ορισμός αντιπροσώπων για Γενική Συνέλευση της ΑΝΔΗΚΟ Α.Ε..pdf 310k