Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2017-

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0596-2017 Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2017 του Δ.Κ..pdf 497k
1-0597-2017 Χορήγηση συνολικής προθεσμίας έργου Ανώρυξη αρδευτ.γεώτρησης Τ.Κ.Πολυμύλου.pdf 390k
1-0598-2017 Χορήγηση συνολικής προθεσμίας έργου Κτίριο πολ.πλών χρήσεων Νέας Νικόπολης.pdf 491k
1-0599-2017 Χορήγηση συνολικής προθεσμίας έργου Οικιστική Αναβάθμιση οικισμού Δ.Ε.Κοζάνης.pdf 480k
1-0600-2017 Μελέτη & Τρόπος εκτέλεσης έργου Βελτίωση εγκαταστάσεων Σχολ. Μονάδων Πόλης Κοζάνης.pdf 309k
1-0601-2017 Εγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ έργου Κτασκευή γηπέδου μπάσκετ..pdf 311k
1-0602-2017 Κατηγοριοποίηση Αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Κοζάνης.pdf 672k
1-0603-2017 Παράταση συνολικής προθεσμίας έργου Ανάπλαση Κεντρικής πλατείας Αιανής..pdf 418k
1-0604-2017 Εγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ έργου Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Αιανής..pdf 315k
1-0605-2017 Εγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ έργου Αποκατάσταση ζημιών απο έντονα καιρικά φαινόμενα.pdf 408k
1-0606-2017 Εγκριση 1ου ΑΠΕ έργου Κτασκευή κερκίδων & ελαιοχρωματισμός 17ου Δημοτ.Σχολείου..pdf 354k
1-0607-2017 Εγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ έργου Κατασκευή τεχνικών έργων 2016.pdf 347k
1-0608-2017 Μελέτη τρόπος εκτέλεσης εργασίας αποχιονισμού αντιμετώπιση θεομηνιών.pdf 327k
1-0609-2017 Πρωτόκολλο παραλαβής προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού ΕΚΑΒ.pdf 312k
1-0610-2017 Πρωτόκολλο παραλαβής προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού ΕΚΑΒ.pdf 311k
1-0611-2017 Πρόσληψη σπουδαστών ΕΠΑΛ,ΕΠΑΣ-ΟΑΕΔ για το έτος 2017-18..pdf 322k
1-0612-2017 Πρόσληψη προσωπικού δίμηνα για Παιδικούς Σταθμούς.pdf 399k
1-0613-2017 Έγκριση πρακτικού εκκαθάρισης αρχείου Δ.νσης Περιβαλλοντος..pdf 307k
1-0614-2017 Παραχώρηση σχολικών χώρων σε ΙΕΚ Σύλλογο γονέων και Φίλιππο Βέροιας.pdf 321k
1-0615-2017 Οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών.pdf 309k