Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2017-

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0046-2017 Κατάπτωση ποινικών ρητρών έργου πρότυπου βρεφονηπιακού ολοκληρωμένης φροντίδας.pdf 349k
1-0047-2017 Έγκριση προσωρινών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας δρόμου Κάτω Κώμης Σπάρτου.pdf 299k
1-0048-2017 αντικατάσταση μέλους Σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.pdf 294k
1-0049-2017 Συγκρότηση επιτροπής δημοπρασιών.pdf 346k
1-0050-2017 Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών.pdf 299k
1-0051-2017 Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης ακινήτων.pdf 345k
1-0052-2017 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μικρών έργων Π.Δ. 171.87.pdf 304k
1-0053-2017 Παραγραφή απιτήσεων ποσού 325.017,25 Ευρώ.pdf 932k
1-0054-2017 Μελέτη εργασίας συντήρηση χώρων πρασίνου Κοζάνης.pdf 295k
1-0055-2017 Καθορισμός διαστήματος υποβολής δικαιολογητικών ανανέωσης αδειών λαϊκών αγορών.pdf 340k
1-0056-2017 Διαγραφή επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών Ανδρεάδου.pdf 291k
1-0057-2017Ανανέωση αδείας Λαϊκών Αγορών Καραγιάννη Παρασκευή.pdf 296k
1-0058-2017 Μεταβίβαση αδείας πωλητή Λαϊκών Αγορών Τοζιόπουλου.(1).pdf 299k
1-0058-2017 Μεταβίβαση αδείας πωλητή Λαϊκών Αγορών Τοζιόπουλου..pdf 299k
1-0059-2017 Παράταση πεοθεσμίας έργου Γήπεδα 5Χ5 στην Κοζάνη.pdf 340k
1-0060-2017 Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΙΕΚ.pdf 299k
1-0061-2017 Πρόσληψη προσωπικού για Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κοζάνης.pdf 361k
1-0062-2017 Υποβολή πρότασης λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας.pdf 312k
1-0063-2017 Τροποποίηση 13.2017 πρόσληψη σπουδαστών ΕΠΑΣ ΕΠΑΛ.pdf 299k
1-0064-2017 Δέσμευση διαφόρων πιστώσεων ποσού 2.496,00 ευρώ.pdf 306k