Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2017-

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0065-2017 Διαγραφές οφειλετών για λογιστική απεικόνιση Χασάπης Μπιμπίκας κλπ..pdf 457k
1-0066-2017 Διαγραφή επαναβεβαίωση διαφόρων ποσών Μαλούτας κλπ..pdf 494k
1-0067-2017 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων διαφόρων ποσών Μαρμούτης Ξανθόπουλος κλπ..pdf 302k
1-0068-2017 Εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος Τράντα 2.pdf 291k
1-0069-2017 Μεταφορά έδρας σχολικών επιτροπών.pdf 294k
1-0070-2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4η παράταση προθεσμίας Πολιτιστικό κέντρο Αργίλου.pdf 388k
1-0071-2017 Αναμόρφωση τροποποίηση προϋπολογισμού 2017.pdf 438k
1-0072-2017 Αντικατάσταση μέλους συμβουλευτικής επιτροπής χωροταξίας Μαρκέτος αντί Κύργια.pdf 289k
1-0074-2017 Μετακίνηση Αντιδημάρχου Δεσποτίση σε Αθήνα στις 30.1.2017.pdf 297k
1-0075-2017 Μετακίνηση Δημάρχου σε Αθήνα στις 2.2.2017.pdf 296k
1-0076-2017 παράταση χρήσης εκτάσεων στρατοπέδων Ψυχογιού Μακεδονομάχων.pdf 301k
1-0077-2017 Ξύλευση στο δάσος Πολυμύλου.pdf 289k
1-0078-2017 Απελευθέρωση ωραρίου μουσικών οργάνων την περίοδο της Αποκριάς.pdf 292k
1-0080-2017 Εκλογή Προεδρείου για την περίοδο 05.03.2017 έως 31.08.2019.pdf 301k
1-0081-2017 Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 05.03.2017 έως 31.08.2019.pdf 307k
1-0082-2017 Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την περίοδο 05.03.2017 έως 31.08.2019.pdf 311k
1-0083-2017 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2017.pdf 607k
1-0084-2017 Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017.pdf 441k
1-0085-2017 Υποβολή πρότασης στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα HORIZON-2020.pdf 327k
1-0086-2017 Παραχώρηση αθλητικών χώρων στον ΟΑΠΝ γήπεδο Αιανής.pdf 293k