Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2017-

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0087-2017 ΑΠΕ ΠΚΤΜΝΕ έργου Κτίριο πολλαπλών χρήσεων Νικόπολης.pdf 427k
1-0088-2017 Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ έργου Οικιστική Αναβάθμιση οικισμών Δ.Ε. Κοζάνης.pdf 422k
1-0089-2017 Πρωτόκολλο προσωρινής Οριστικής Ανακατασκευή τουαλετών σχολείου.pdf 413k
1-0090-2017 Πρωτόκολλο προσωρινής οριστικής παραλαβής Ανακατασκευή όψεων χρωματισμοί σχολείου Μούκα.pdf 406k
1-0091-2017 Πρωτόκολλο προσωρινής οριστικής παραλαβής δίκτυο ακαθάρτων Κρόκου.pdf 404k
1-0092-2017 Παράταση προθεσμίας Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων.pdf 406k
1-0093-2017 Μελέτη και τρόπος εκτέλεσης έργου Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης Πολυμύλου.pdf 293k
1-0094-2017 Μελέτη και τρόπος εκτέλεσης έργου Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών οικισμών.pdf 294k
1-0095-2017 Μελέτη και τρόπος εκτέλεσης έργου Ανακατασκευή αύλειου χώρου Μπάσκετ ΔΑΚ.pdf 294k
1-0096-2017 Ορισμός επιτροπών παραλαβής έργων του Δήμου Κοζάνης.pdf 441k
1-0097-2017 Έγκριση και δέσμευση πιστώσεων ποσού 1.650 ευρώ έτους 2017..pdf 337k
1-0098-2017 Έγκριση και δέσμευση πιστώσεων ποσού 100 ευρώ έτους 2017.pdf 335k
1-0099-2017 Διαγραφή ποσών λόγω λύσης σύμβασης με Σεμερτζίδη Λάζαρο.pdf 330k
1-0101-2017 Ανανέωση μίσθωσης έκτασης Τ.Κ. Δρεπάνου για κεραία COSMOTE.pdf 301k
1-0102-2017 Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής Προμηθειών-Υπηρεσιών 2017.pdf 458k
1-0103-2017 Αίτηση Χαρέλα για διαγραφή προσαυξήσεων.pdf 290k
1-0104-2017 Μίσθωση ακινήτου για στέγαση 8ου Νηπιαγωγείου..pdf 297k
1-0105-2017 Λειτουργία ενιαίων ειδικών επαγγελματικών γυμνασίων λυκείων καθορισμός ειδικοτήτων.pdf 366k
1-0106-2017 πρακτικό νο 6 επιτροπής καταστροφής υλικών χωρία καμία αξία.pdf 309k
1-0107-2017 Έγκριση Α.Δ.Σ. Κοβενταρείου βιβλιοθήκης 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού.pdf 291k