Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2017-

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0108-2017 Έγκριση Α.Δ.Σ. Κοβενταρείου βιβλιοθήκης Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού.pdf 291k
1-0109-2017 Καθορισμός αριθμού θέσεων υδρονομέων περιόδου 2017& έγκριση πρόσληψης προσωπ.ορισμ.χρόνου..pdf 425k
1-0110-2017 Χορήγηση αδειών για εμποροπήγυρη Δρεπάνου Αιανής.pdf 294k
1-0111-2017 Έγκριση χώρου διεξαγωγής εμποροπαν. Δρεπάνου και Αιανής του Αγ.Πνεύματος.pdf 291k
1-0112-2017 Εκμίσθωση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ εμποροπανήγυρη Δρεπάνου του Αγίου Πνεύματος.pdf 292k
1-0113-2017 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εμποροπανήγυρης Δρεπάνου.pdf 295k
1-0114-2017 Προσθήκη κατηγορίας προϊόντων επαγγελματική άδεια Τρυφώνη.pdf 331k
1-0115-2017 Απευθείας εκμίσθωση κυλικείων ΚΑΠΗ.pdf 306k
1-0117-2017 Ξύλευση Τ.Κ. Αυγής.pdf 290k
1-0118-2017 Ξύλευση Τ.Κ. Βοσκοχωρίου.pdf 291k
1-0119-2017 Ξύλευση Τ.Κ. Άγιου Χαράλαμπου.pdf 291k
1-0120-2017 Μετακίνηση Δεσποτίδη στην Αθήνα στις 14-2-2017.pdf 296k
1-0121-2017 Μετακίνηση Δημάρχου στην Αθήνα στις 15-2-2017.pdf 295k
1-0122-2017 Μετακίνηση Δεσποτίδη στην Αθήνα στις 21-2-2017.pdf 296k
1-0123-2017 Μετακίνηση Δημάρχου στην Αθήνα στις 2-3-2017.pdf 298k
1-0124-2017 Μετακίνηση Δεσποτίδη στην Αθήνα στις 2-3-2017.pdf 297k
1-0125-2017 Μετακίνηση Σιδηρά στην Αθήνα στις 09-3-2017.pdf 292k
1-0126-2017 Μετακίνηση Σιδηρά στην Αθήνα στις 16-3-2017.pdf 293k
1-0127-2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Μετακίνηση Δημάρχου στην Αθήνα στις 13-3-2017.pdf 305k
1-0128-2017 Μετακίνηση Τσιομπάνου στην Αθήνα στις 15-3-2017.pdf 298k