Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2017-

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0153-2017 Παράταση προθεσμίας έργου Συντήρηση Επισκευή Δημοτ. Σχολείου Χαραυγής.pdf 351k
1-0154-2017 Παράταση συνολικής προθεσμίας έργου Κτίριο πολλαπλών χρήσεων Τ.Δ. Νέας Νικόπολης.pdf 394k
1-0155-2017 Παράταση προθεσμίας έργου Ενεργειακή Αναβάθμιση Αίθουσας Τέχνηε..pdf 350k
1-0156-2017 Έγκριση ΑΠΕ έργου Συντήρηση Κοιμητηρίων.pdf 414k
1-0157-2017 Έγκριση ΑΠΕ έργου Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών οικισμών.pdf 373k
1-0158-2017 Έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου Πολιτιστικού Κέντρου Αργίλου.pdf 344k
1-0159-2017 Έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου Αγροτική οδοποιία.pdf 331k
1-0160-2017 Έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου Διαγραμμίσεις οδικού Δικτύου 2015.pdf 333k
1-0161-2017 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής έργου Ανάπλαση Πλατείας Πρωτοχωρίου.pdf 383k
1-0162-2017 Κατασκευή κερκίδων & ελαιοχρωματισμός στο 17ο Δημοτικό Σχολείο..pdf 295k
1-0163-2017 Αποκατάσταση παλιού σχολείου Καλαμιάς.pdf 295k
1-0164-2017 Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης 3ου Γυμνασίου.pdf 296k
1-0165-2017 Ενεργειακή αναβάθμιση εξοικονόμηση ενέργειας στο Γυμνάσιο Καπνοχωρίου.pdf 297k
1-0166-2017 Ενεργειακή Αναβάθμιση & εξοικονόμηση ενέργειας στο Γυμνάσιο Κρόκου.pdf 295k
1-0167-2017 Προσθήκη 4 αιθουσών στο 18ο Δ.Σ.Κοζάνης.pdf 295k
1-0168-2017 Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Τ.Κ.Κοίλων.pdf 332k
1-0169-2017 Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Τ.Κ. Κάτω Κώμης.pdf 342k
1-0170-2017 Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Τ.Κ. Αλωνακίων.pdf 332k
1-0171-2017 Απευθείας αγορά οικοπέδου Πατιά Μαλούτα Σίμηνα επί της πλατείας Λασσάνη.pdf 778k
1-0172-2017 Απευθείας αγορά οικοπέδου Βακουφτσή στην Τ.Κ. Καρυδίτσας.pdf 301k