Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0001-2019 Εξειδίκευση πίστωσης για ΕΒΕ.pdf 278k
1-0002-2019 Κατανομή Δ΄δόσης 2018 στις Σχολικές Επιτροπές του Δ.Κοζάνης..pdf 290k
1-0003-2019 Συμπληρωματική Κατανομή έτους 2018 στις Σχολικές Επιτροπές του Δ.Κοζάνης.pdf 304k
1-0004-2019 Αποδοχή ποσού απο Τ.Π.&Δ..pdf 258k
1-0005-2019 Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού ειδικού σκοπού στην Τράπεζα Πειραιώς.pdf 260k
1-0006-2019 Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.pdf 258k
1-0007-2019 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2019.pdf 521k
1-0008-2019 Τροποποίηση Οργανισμού ΟΕΥ για ένταξη υπαλλήλων Βοήθεια στο σπίτι.pdf 407k
1-0009-2019 Α.Δ.Σ. 358.2018 ΔΕΥΑΚ Τιμολογιακή Πολιτική ύδρευαης αποχέτευσης τηλεθέρμανσης 2019.pdf 482k
1-0010-2019 Παραχωρήσεις Σχολικών χώρων Αθμιας Εκπαίδευσης(1).pdf 318k
1-0010-2019 Παραχωρήσεις Σχολικών χώρων Αθμιας Εκπαίδευσης.pdf 318k
1-0011-2019 Συμπληρώσεις διορθώσεις Τοπικού ρυμοτομικού νέων Κοιμητηρίων πόλης.pdf 332k
1-0012-2019 ένταξη ΕΑΠ υποδομές Ποντοκώμης.pdf 255k
1-0013-2019 Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού ΟΑΠΝ έτους 2019.pdf 973k
1-0014-2019 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης ΟΑΠΝ έτους 2019.pdf 845k
1-0015-2019 Μεταβίβαση άδειας λαϊκών αγορών Γρηγοριάδου.pdf 258k
1-0016-2019 Καταστροφή υλικών χωρίς αξία.pdf 1MB
1-0017-2019 Πρωτόκολλο παραλαβής υλικών προμήθειας.pdf 367k
1-0018-2019 Παράταση προθεσμίας έργου, Δασοτεχνικά έργα δασικής αναψυχής κλπ στο Κουρί..pdf 439k
1-0019-2019 Παράταση προθεσμίας έργου Ενεργειακή αναβάθμιση εξοικονόμηση ενέργειας Γυμνάσιο Καπνοχωρίου.pdf 414k