Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-001-2020 Επικαιροποίηση προκήρυξης Συμπαραστάτη του δημότη.pdf 270k
1-002-2020 Τιμητική διάκριση Τεληκωστόγλου και Αλμασίδη.pdf 433k
1-003-2020 Συμπλήρωση 499.2019 Α.Δ.Σ. Ορισμός Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ.pdf 264k
1-004-2020 Επιτροπή Συμβιβαστικής επίλυσης φορολικών διαφορών για το έτος 2020.pdf 265k
1-005-2020 Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης ακινήτων για το έτος 2020.pdf 262k
1-006-2020 Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για το έτος 2020.pdf 263k
1-007-2020 Παράταση μίσθωσης ακινήτου στην Π.Χαρίση 4..pdf 267k
1-008-2020 Ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης ΟΠΔ 2020.pdf 553k
1-009-2020 Παραχώρηση Σχολικών χώρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.pdf 270k
1-010-2020 Τροποποίηση της 474.2016 Α.Δ.Σ. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κοζάνης.pdf 267k
1-011-2020 Έγκριση εισόδου-εξόδου Παράνομου Γεωργίου.pdf 271k
1-012-2020 Έγκριση εισόδου-εξόδου Κονταξή Κωνσταντίνου.pdf 267k
1-013-2020 Οικονομική ενίσχυση απόρων.pdf 450k
1-014-2020 Αντικατάσταση μελών σχολικής δευτεροβάθμιας λόγω παραίτησης Ασλανίδου Τσεπραηλίδου.pdf 269k
1-015-2020 Αντικατάσταση μελών σχολικής Πρωτοβάθμιας λόγω παραίτησης.pdf 270k
1-016-2020 Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής υλικών άνευ αξίας.pdf 264k
1-017-2020 Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για Τεχνική Υπηρεσία.pdf 358k
1-018-2020 Παραχώρηση σχολικών χώρων Δευτεροβάθμιας στο Κέντρο δια βίου μάθησης.pdf 265k
1-019-2020 Σχέδιο τουριστικής προβολής έτους 2020.pdf 1,1MB
1-020-2020 Τροποποίηση Α.Δ.Σ. 503.2019 Ορισμός Δ.Σ. ΟΑΠΝ λόγω παραίτησης Τσιομπάνου.pdf 275k