Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2020

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-225-2020 Έγκριση σχεδίου εκτάκτων αναγκών ΔΑΡΔΑΝΟΣ.pdf 291k
1-226-2020 Ορισμός εκπροσώπου στην Ενεργειακή Κοινότητα Κοζάνης Περιορισμένης Ευθύνης.pdf 325k
1-227-2020 Τροποποίηση Αναμόρφωση προυπολογισμού 2020.pdf 464k
1-228-2020 Μετατόπιση περιπτέρου 3ης Σεπτεμβρίου.pdf 321k
1-229-2020 Κατασκευή λωριδών ανάσχεσης ταχύτητας Οικισμών_Ανθότοπου,Αλωνακίου,Κηπαρίου,Σιδερών.pdf 311k
1-230-2020 Έγκριση μελέτης ΑΕΠΟ έργου Μονάδα ασφαλτομείγματος , Πτελέα ΔΕΛΗΒΑΝΗΣ.pdf 662k
1-231-2020 Τροποποίηση μελέτης ΑΕΠΟ έργου Φωτοβολταικά στο ΛΚΔΜ εταιρεία ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ.pdf 535k
1-232-2020 ΜΠΕ Eξόρυξης αδρανών υλικών περιοχή Αλωνάκια εταιρεία ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε..pdf 811k
1-233-2020 Αίτηση Δημάκη Μαρία για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή ΚΟΙΛΩΝ Ο.Τ. 23.pdf 351k
1-234-2020 Ονομασία οδών Άνω Κώμης οριστική.pdf 616k
1-235-2020 Εκμίσθωση 15,00τ.μ στο Κοινοτικό κατάστημα Μεταμόρφωσης για ΟΤΕ.pdf 318k
1-236-2020 Εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικής έκτασης στο Μαυροδένδρι.pdf 456k
1-237-2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Παραχώρηση σχολικών χώρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.pdf 281k
1-237-2020 Παραχώρηση σχολικών χώρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.pdf 277k
1-238-2020 Γνωμοδότηση χρήσης γής φωτοβολταικά Βατερό 5.158,90.pdf 440k
1-239-2020 Γνωμοδότηση χρήσης γής φωτοβολταικά Βατερό 4.574,05.pdf 437k
1-241-2020 Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους δημότες.pdf 438k
1-242-2019 οικονομική συμμετοχή μικτής ηλεκτροδότησης νέα Ποντοκώμη.pdf 263k
1-243-2020 Καταστροφή υλικών χωρίς αξία.pdf 1,1MB
1-244-2020 Τροποποίηση Αναμόρφωση προυπολογισμού 2020.pdf 479k