Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2020

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-273-2020 Τεύχος προεκτιμώμενης αμοιβής Ανοικτό κέντρο εμπορίου.pdf 1MB
1-274-2020 Χορήγηση ή μή βοηθήματος γάμου απόρων κορασίδων κληροδοτήματος ΔΡΙΖΕΙΟΥ..pdf 841k
1-275-2020 Τροποποίηση Αναμόρφωση προυπολογισμού 2020.pdf 645k
1-276-2020 Παραχώρηση χρήσης κτιρίου δομών στήριξης ατόμων με αναπηρία στη ΖΕΠ..pdf 320k
1-277-2020 Προσαρμογή καταστατικού ΑΝΔΗΚΟ σε αναπτυξιακό οργανισμό.pdf 1MB
1-278-2020 άδεια λειτουργίας καταστήματος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ.pdf 273k
1-279-2020 Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΙΕΚ.pdf 275k
1-280-2020 Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους δημότες..pdf 410k
1-281-2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Νέο Καταστατικό Ενεργειακής Κοινότητας.pdf 646k
1-282-2020 Υποβολή πρότασης για καθορισμό τελών Λαϊκών αγορών.pdf 670k
1-283-2020 Αίτημα προς ΠεριφέρειαΔ.Μ. περί μή προβολής δικαιωμάτων αγροκτήματος Πετρανών 7.000,00τ.μ..pdf 343k
1-284-2020 Μίσθωση ακινήτου με δημοπρασία για στέγαση του ΚΑΠΗ Κρόκου.pdf 368k
1-285-2020 Εκμίσθωση ακινήτου με δημοπρασία στην οδό Ειρήνης 1 Κοζάνη..pdf 265k
1-286-2020 Παραχώρηση χρήσης Δημοτικού Σχολείου Οικισμού Κήπου.pdf 346k
1-287-2020 Υπουργείο Ανάπτυξης για παραχώρηση 13.355 τ.μ. Λευκόβρυση για Κολυμβητήριο.pdf 369k
1-288-2020 Αίτηση Τάτσιου για κατασκευή η μη Ιερού Ναού στην Μηλέα.pdf 350k
1-289-2020 Παραχώρηση Σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.pdf 332k
1-290-2020 Τροποποίηση Αναμόρφωση προυπολογισμού 2020.pdf 533k
1-291-2020 Ορισμός μέλους στο Δ.Σ. της εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων.pdf 262k
1-292-2020 Σύμβαση πρόσβασης στο σύστημα πληρωμών e-PPS Τράπεζα Πειραιώς.pdf 267k