Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2020

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-314-2020 σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών σε σεισμό ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ.pdf 4,2MB
1-315-2020 Αίτημα Επιμελητηρίου για στήριξη επιχειρήσεων λόγω κορωνοιού.pdf 321k
1-316-2020 Κατάργηση θέσης κενωθέντος περιπτέρου οδού Αιανής..pdf 323k
1-317-2020 Τεύχος προεκτιμώμενης αμοιβής μελέτη γεωτεχνική για κτίρια εκπαίδευσης.pdf 986k
1-318-2020 Άδεια εισόδου εξόδου ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ.pdf 273k
1-319-2020 Άδεια εισόδου εξόδου ΔΙΓΩΝΟ ΙΚΕ ΔΤ FYLLISNUTS.pdf 324k
1-320-2020 Άδεια εισόδου εξόδου ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ.pdf 320k
1-321-2020 Άδεια υποβιβασμού πεζοδρομίου ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.pdf 323k
1-322-2020 Δωρεάν παραχώρηση έκτασης 77τ.μ. Κ. Κώμης στην ΔΕΥΑΚ για αντλιοστάσιο.pdf 269k
1-323-2020 Παράταση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση του ΚΑΠΗ Κρόκου..pdf 346k
1-324-2020 Παραχώρηση έκτασης Δρεπάνου στη ΔΕΥΑΚ για δεξαμενή και πιεζοθραυστικό φρεάτιο.pdf 280k
1-325-2020 Συγκρότηση Δ.Σ. Κοβενταρείου βιβλιοθήκης λόγω παραίτησης Προέδρου Μυροφορίδη.pdf 271k
1-326-2020 Έγκριση δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης 48.372,74 για φωτοβολταικά Αλωνάκια.pdf 383k
1-327-2020 Έγκριση δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης 275.954,04 για φωτοβολταικά Αλωνάκια.pdf 387k
1-328-2020 Έγκριση δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης 305.388,31 για φωτοβολταικά Σιδερών.pdf 486k
1-329-2020 Έγκριση δημοπρασίας εκμίσθωσης εκτάσεων 38.302,16, 27.772,51, 95.414,70,17.998,63, 10.511,62 φωτοβολταικά Σιδερών.pdf 488k
1-330-2020 Έγκριση δημοπρασίας εκμίσθωσης εκτάσεων 309.732,35 & 8.458,23, για φωτοβολταικά Σιδερών.pdf 485k
1-331-2020 Έγκριση δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης 131.891,35 για φωτοβολταικά Σιδερών.pdf 483k
1-332-2020 Έγκριση δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης 573.694,62 για φωτοβολταικά Σιδερά.pdf 484k
1-333-2020 Έγκριση δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης 151.490,00 τ.μ για φωτοβολταικά Λιβερά.pdf 489k