Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2020

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-354-2020 Παραχώρηση ανενεργών λατομείων στην ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε..pdf 712k
1-355-2020 Ονομασία κλειστού Λευκόβρυσης σε Γυμναστήριο Βασίλης Φλέγκας.pdf 293k
1-356-2020 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΜΠΕ έργου, Βόρειο τμήμα παραλίμνιας χάραξης..pdf 907k
1-357-2020 Τροποποίηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΜΠΕ τμήμα Λάρισα Λαμία ΑΔΜΗΕ.pdf 1,8MB
1-358-2020 Άδεια εισόδου εξόδου Γκόγκου.pdf 297k
1-359-2020 Άδεια εισόδου εξόδου Βατάλη Δημητρίου.pdf 273k
1-360-2020 Άδεια υποβιβασμού πεζοδρομίου Σεμερτζίδου Περιστέρας.pdf 273k
1-361-2020 Άδεια εισόδου εξόδου οχημάτων Βαγιάνα Μ και ΣΙΑ ΙΚΕ.pdf 272k
1-362-2020 Άδεια εισόδου εξόδου οχημάτων Ζάμπακα Πασχάλη.pdf 273k
1-363-2020 Γνωμοδότηση καθορισμού χρήσης γής 28.367,25 τ.μ. στην Κ. Ποντοκώμης.pdf 353k
1-364-2020 Οικονομικές ενισχύσεις σε άπορους δημότες.pdf 469k
1-365-2020 Επιβολή τελών καθαριότητας φωτισμού για κατοικίες φιλανθρωπικά νοσηλευτικά ιδρύματα.pdf 1,1MB
1-366-2020 Επιβολή τέλους αυθαίρετης καλλιέργειας έτους 2021.pdf 511k
1-367-2020 Επιβολή δικαιώματος μεταφοράς ύδατος έτους 2021.pdf 516k
1-368-2020 Επιβολή δικαιώματος βοσκής στις Κοινότητες έτους 2021.pdf 505k
1-369-2020 Επιβολή τέλους στάθμευσης αυτοκινήτων στον κλειστό σταθμό στην Πλατεία Συντάγματος έτους 2021.pdf 507k
1-370-2020 Επιβολή δικαιώματος χρήσης δημοτικών Κοιμητηρίων έτους 2021.pdf 530k
1-371-2020 Καθορισμός τέλους χρήσης μηχανημάτων για καθαρισμό οικοπέδων έτους 2021.pdf 547k
1-372-2020 Καθορισμός τελών άρδευσης Αλωνακίων έτους 2021.pdf 518k
1-373-2020 Ανακαθορισμός τελών διαφήμισης έτους 2021.pdf 544k