Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2020

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-080-2020 Ορισμός ενός Δ.Σ. στην Επιτροπή Παρακολούθησης τετραμερούς σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης..pdf 300k
1-081-2020 Ένσταση Κυπιρτίδου τροποποίηση ρυμοτομικού Χαριτωνίδη Ο.Τ. 225.pdf 326k
1-082-2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Κατανομή Α' δόσης στις Σχολικές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης..pdf 273k
1-082-2020 Κατανομή Α' δόσης στις Σχολικές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.pdf 277k
1-084-2020 Παραχώρηση Σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης..pdf 370k
1-085-2020 Αίτημα προς Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για παραχώρηση έκτασης Ν. Κλείτου για γήπεδο..pdf 352k
1-086-2020 Αίτημα προς Περιφέρεια Δ.Μ.περί μή προβολής διακαιωμάτων οικοπέδου στην Κ. Χαραυγής ,για γήπεδο-πράσινο..pdf 266k
1-087-2020 Τροποποίηση της 794.2018 Α.Δ.Σ. για υπογραφή συμβολαίου από το νέο Δήμαρχο..pdf 377k
1-088-2020 Παραχώρηση Σχολικών Χώρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.pdf 293k
1-089-2020 Παραχώρηση Σχολικών Χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.pdf 316k
1-090-2020 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε δημότες..pdf 451k
1-091-2020 Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. Δυτ. Μακεδονία, Ψηφιοποίηση & Αρχειοθέτηση αρχείου Πολεοδομίας..pdf 470k
1-092-2020 Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. Δυτ. Μακεδονία, Ψηφιακή πλατφόρμα έξυπνων εφαρμογών..pdf 473k
1-093-2020 Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. Δυτ. Μακεδονία, Ολοκληρωμένη παρέμβαση ψηφιακών Υπηρεσιών Πρόνοιας..pdf 469k
1-094-2020 ΔΕΥΑΚ Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου..pdf 372k
1-095-2020 Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για τη Δ.νση Τεχν.Υπηρεσιών.pdf 290k
1-096-2020 Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για τη Δ.νση Περιβάλλοντος..pdf 307k
1-099-2020 Τροποποίηση ρυμοτομικού Ο.Τ. 267 χαρακτηρισμό ΚΧ Πράσινο.pdf 356k
1-099-2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Τροποποίηση ρυμοτομικού Ο.Τ. 267 χαρακτηρισμό ΚΧ Πράσινο.pdf 354k
1-100-2020 3η Τροποποίηση-Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020.pdf 488k