Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2020

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-101-2020 4η Τροποποίηση Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020.pdf 465k
1-102-2020 Γνωμοδότηση χρήσης γης για Φωτοβολταϊκά Σιδερά 10856.pdf 372k
1-103-2020 Γνωμοδότηση χρήσης γης για Φωτοβολταϊκά Σιδερά 11409.pdf 448k
1-104-2020 Γνωμοδότηση χρήσης γης για Φωτοβολταϊκά Βατερό 10.726,49.pdf 545k
1-105-2020 Γνωμοδότηση χρήσης γης για Φωτοβολταϊκά Νικόπολη 93315.pdf 547k
1-106-2020 Γνωμοδότηση χρήσης γης για Φωτοβολταϊκά Καλαμιά 89567.pdf 546k
1-107-2020 Γνωμοδότηση χρήσης γης για Φωτοβολταϊκά Πετρανά 93641.pdf 545k
1-108-2020 Γνωμοδότηση χρήσης γης για Φωτοβολταϊκά Σιδερά 11258.pdf 544k
1-109-2020 Γνωμοδότηση χρήσης γης για Φωτοβολταϊκά Βατερό 55073.pdf 545k
1-110-2020 Γνωμοδότηση χρήσης γης για Φωτοβολταϊκά Λυγερή 63.218,67.pdf 545k
1-111-2020 Επανατοποθέτηση προτομών αγαλμάτων Μητροπολίτη Ιωακείμ, Λασσάνη κλπ..pdf 363k
1-112-2020 Προσαρμογή καταστατικού ΑΝΔΗΚΟ.pdf 357k
1-113-2020 Τροποποίηση ρυμοτομικού Καλαμιά Ο.Τ. 6 και 7.pdf 351k
1-114-2020 Συμμετοχή στην Ενεργειακή Κοινότητα.pdf 313k
1-115-2020 Αμοιβή δημοπράτησης κλειστού γυμναστηρίου 6ου Γυμνασίου.pdf 863k
1-116-2020 Επιλογή υδρονομέων αρδευτικής περιόδου 2020.pdf 470k
1-123-2020 Συμμετοχή Δήμου στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Inteligent.pdf 362k
1-124-2020 Αποδοχή ένταξης έργου στο ΕΑΠ μελέτες ανάπλασης ΟΣΕ.pdf 356k
1-125-2020 Κήρυξη απαλλοτρίωσης Πετρανά για νέα Κοιμητήρια.pdf 383k
1-126-2020 Τεύχος προεκτιμώμενης αμοιβής μελέτης Ειδικό νηπιαγωγείο και δημοτικό.pdf 1MB